Kurzemes apgabaltiesā norisinājās seminārs sadarbībā ar Datu valsts inspekciju

2017. gada 22. septembrī Kurzemes apgabaltiesā sadarbībā ar Datu valsts inspekciju norisinājās seminārs par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. 

Tajā piedalījās Kurzemes apgabaltiesas tiesneši un darbinieki, kā arī Kurzemes tiesu apgabalā ietilpstošo rajonu (pilsētu) tiesu pārstāvji.

Semināra ietvaros tika apskatīti gan teorētiski, gan praktiski jautājumi par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, kā arī Datu valsts inspekcijas pārstāvji sniedza ieskatu gaidāmajās pārmaiņās saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kura jāsāk piemērot no 2018.gada 25.maija.

Semināra noslēgumā ikvienam bija iespēja piedalīties diskusijā un Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem uzdot sev aktuālus un interesējošus jautājumus. 

 

 

Sagatavoja:

Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze

Baiba Andersone

Tel.63480189

e-pasts: baiba.andersone@tiesas.lv