Kurzemes apgabaltiesas delegācija piedalās starptautiskā konferencē Šauļos

2016.gada 25.novembrī  Kurzemes apgabaltiesas delegācija - Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Linda Vēbere,  Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Zaiga Zaiceva un apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze Zina Purina piedalījās Šauļu apgabaltiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē „Satversmes, Nacionālo tiesu, arī Eiropas cilvēktiesību tiesas jurisprudence un to mijiedarbība“, kas veltīta Lietuvas tiesu 98.gadadienai. Konferencē piedalījās Šauļu apgabala teritorijā ietilpstošo tiesu tiesneši, Lietuvas Valsts  tiesu  administrācijas direktore Reda Moliene, Lietuvas Republikas Satversmes tiesas tiesnese Danute Jočiene un Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. 

Pirms konferences atklāšanas, pirmo reizi Lietuvas tiesu vēsturē, vienai no Šauļu apgabaltiesas tiesas sēžu zālēm tika svinīgi piešķirts pirmā Lietuvas Miera tiesneša Pelikso Bugailiškio nosaukums. Šī tiesneša biogrāfija cieši saistīta arī ar Liepāju, jo 1902.gadā viņš absolvējis Liepājas Nikolaja ģimnāziju.

Konferencē ar referātu par  “Eiropas cilvēktiesību tiesas, satversmes tiesu un nacionālo tiesu jurisprudences attiecību: saderību un problemātiskiem aspektiem” uzstājās Lietuvas Republikas Satversmes tiesas tiesnese, bijusī Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnese, cilvēktiesību eksperte Danute Jočiene, savukārt ar referātu par „Latvijas Republikas Satversmes tiesas lēmumu ietekmi uz procesa regulēšanu un tiesu varu” uzstājās Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Pēc referātu noklausīšanās konferences dalībnieki diskutēja par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem kontekstā ar nacionālo tiesu darbību.

Sagatavoja:

Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze

Baiba Andersone

Tel.63480189

e-pasts: baiba.andersone@tiesas.lv