Kurzemes apgabaltiesas tiesneši tiekas ar Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāju Failu Abasovu

Šodien, 2024. gada 15. februārī, Kurzemes apgabaltiesā civillietu tiesas kolēģijas tiesneši tikās ar Sertificētu mediatoru padomes (SMP) priekšsēdētāju Failu Abasovu.

Tikšanās laikā F. Abasova informēja tiesnešus par SMP aktualitātēm un akcentēja tiesas lomu mediācijas veicināšanā, īpaši ģimenes strīdu lietās, kurās iesaistīti bērni.

Diskusijā ar tiesnešiem tika aktualizēti vairāki jautājumi, piemēram, kā juridiskās personas iesaistīt mediācijā, kā veicināt izpratni par integrētās mediācijas modeli, kā arī tika pārrunāta grozījumu nepieciešamība Mediācijas likumā, lai šajā procesā varētu iesaistīt arī nepilngadīgas personas.