Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi Tiesneši un tiesnešu palīgi paplašina zināšanas maksātnespējas jomā

Š.g. 27. - 28. augustā, norisinās Tiesu administrācijas un Eiropas tiesību akadēmijas, Eiropas sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros organizētās divu dienu mācības “Pārrobežu maksātnespējas procesi Eiropas Savienībā”.

Mācības tiek organizētas ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības vidi, skaidrojot un paplašinot tiesnešu, tiesnešu palīgu un advokātu zināšanas par maksātnespējas jautājumiem.

Mācību ietvaros, dalībnieku galvenā uzmanība tiks veltīta jaunajai Eiropas Savienības Regulai Nr. 2015/848 par maksātnespējas procesu, kas ir piemērojama no 2017. gada 26. jūnija, un pieaugošajam tiesu prakses apjomam īpaši šādās jomās: 

• Galvenais interešu centrs (COMI) un izdevīgākās tiesas izvēle; 

• Procesu koordinācija; 

• Maksātnespēja, pārrobežu drošības līdzekļi un lietu tiesības. 

Šīs mācības ir īpaši nozīmīgas tiesnešiem un to palīgiem, jo mācībās ir iespēja iepazīties ar pašreizējo Eiropas Savienības tiesisko regulējumu maksātnespējas procesu jomā, kā arī gūt padziļinātu izpratni par šo regulējumu piemērošanu tiesvedībā.

Vairāk informācijas par projektu Justīcija attīstībai pieejama šeit: https://ta.gov.lv/LV/sadarbiba_1510/eiropas_socialais_fonds_1520

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks, Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901, E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv, Twitter: @tiesuadm/ Facebook: @tiesuadm