Aktualitātes

 • Rīgas apgabaltiesas darbība valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

  Lai tiesas darbu pielāgotu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem, sākot no 2020. gada 17. marta tiesas apmeklētāji Rīgas apgabaltiesā tiek ielaisti tikai, ja viņi ir aicināti uz tiesas sēdi ar tiesas pavēsti vai citu aicinājumu.

 • Par Latvijas tiesu darbu ārkārtējā situācijā

  Ministru kabinets ar 2020.gada 14.marta grozījumiem 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 „Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” ir pilnvarojis Augstākās tiesas priekšsēdētāju noteikt kārtību un nosacījumus, kādā ārkārtējās situācijas laikā nozīmētās tiesas sēdes atliek vai citādi ierobežot mutvārdu tiesvedības procesu norisi visās Latvijas Republikas tiesās. Šodien, 16.martā, Augstākajā tiesā notika Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča tikšanās ar rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētājiem, lai apspriestu un vienotos par tiesu turpmāko darbu saistībā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju.

   

 • Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēkās pārtrauc apmeklētāju apkalpošanu klātienē

  Laika posmā no 2020. gada 16. marta līdz tālākam rīkojumam Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēkās Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā un M. Nometņu ielā 39 pārtraukta apmeklētāju apkalpošana klātienē, t.sk. dokumentu saņemšana un izsniegšana. Tiesas sastāvi un tiesas kanceleja nodrošina dokumentu apriti elektroniski un ar pasta starpniecību

 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkās noteikti ierobežojumi

  Laika posmā no 2020. gada 16. marta līdz tālākam rīkojumam Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkās Abrenes ielā 8, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6 un Ieriķu ielā 5 pārtraukta apmeklētāju apkalpošana klātienē, t.sk. dokumentu saņemšana un izsniegšana. Tiesas sastāvi un tiesas kanceleja nodrošina dokumentu apriti elektroniski un ar pasta starpniecību.

 • Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu namā tehnisku iemeslu dēļ ierobežots darba laiks

  Tehnisku iemeslu dēļ (ūdensvada avārija) Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams 2020.gada 16.martā strādās līdz plkst. 15.30.

 • Tiesu administrācija atceļ mācības

  Pamatojoties uz 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Tiesu administrācija atceļ mācības no 2020.gada 16.marta līdz 14.aprīlim. 

 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā nosaka ierobežojumus

  Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā līdz turpmākajam rīkojumam no izskatīšanas tiesas sēdēs tiek noņemtas lietas un atceltas starptiesu videokonferences. Klātienē netiek apkalpoti tiesas apmeklētāji. Dokumentu apriti tiesas kanceleja nodrošina elektroniski vai ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību.

 • Rīgas rajona tiesā ierobežo apmeklētāju pieņemšanu

  Laika posmā no 2020.gada 16. marta līdz tālākam rīkojumam Rīgas rajona tiesā, ēkās:  Aiviekstes ielā 6, Rīgā; Ieriķu ielā 5, Rīgā,  Šveices ielā 27, Siguldā, Z.Meierovica bulvārī 1A, Jūrmalā pārtraukta apmeklētāju pieņemšana, t.sk. dokumentu izsniegšana klātienē, bet Rīgas rajona tiesa, Ieriķu ielā 5, Rīgā apmeklētājiem tiek slēgta pilnībā. Rīgas rajona tiesa Aiviekstes ielā 6, Šveices ielā 27, Siguldā un Z.Meierovica bulvārī 1A, Jūrmalā klātienē ir pieejama tikai lietas dalībniekiem, kuri aicināti uz tiesu ar pavēsti uz konkrēto laiku.   

 • Tieslietu ministrijas paziņojums medijiem par tiesu darbu ārkārtējās situācijas apstākļos

  Ņemot vērā valdības rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tieslietu ministrs ir vērsis tiesu priekšsēdētāju uzmanību uz to, ka valsts un pašvaldību iestādēm, tostarp tiesām ir noteikts pienākums izvērtēt un, iespēju robežās, nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Ministru kabineta rīkojums nav pamats iestādes funkciju izpildes pilnīgai vai daļējai apturēšanai, bet gan ļauj pakalpojumus sniegt attālināti. “Nevajadzētu šo ārkārtas situāciju uztvert kā iemeslu darba paralizēšanai, it sevišķi tādu pakalpojumu sniegšanā, kuri ir vitāli svarīgi – īpaši šobrīd – uzņēmējdarbības veicināšanai un tos nav iespējams sniegt attālināti,” akcentē ministrs.

 • Par Administratīvās apgabaltiesas pieejamību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

  Administratīvajā apgabaltiesā līdz turpmākajam rīkojumam netiek klātienē apkalpoti tiesas apmeklētāji, tiesas kanceleja nodrošina dokumentu apriti elektroniski un ar pasta starpniecību.