Latvija iestājas Eiropas Tiesību akadēmijas fondā

Šodien, 2016.gada 20.decembrī Vācijas pilsētā Trīrē Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics parakstīja līgumu par Latvijas iestāšanos Eiropas Tiesību akadēmijas (Europäische Rechtsakademie - ERA) fondā.

Eiropas Tiesību akadēmija ir bezpeļņas nevalstiskā organizācija, kas veic valsts pārvaldes darbinieku un tiesu varas pārstāvju apmācību un piedāvā apmācību programmas gandrīz visās Eiropas Savienības tiesību jomās, ņemot vērā konkrētās jomas aktualitāti Eiropas Savienības darba kartībā. Eiropas Tiesību akadēmija piedāvā apmācību programmas komerctiesībās, intelektuālā īpašuma, patērētāju aizsardzības un nodokļu tiesībās, tiesu iestāžu sadarbībā civillietās un krimināllietās u.c. jomās. To mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības tiesību vienveidīgu piemērošanu, kā arī praktiķu un valsts pārvaldes darbinieku kompetences paaugstināšanu Eiropas Savienības jautājumos. Mācību programmu sagatavošanā un īstenošanā Eiropas Tiesību akadēmija cieši sadarbojas ar Eiropas Savienības institūcijām.

 

Atbalsts par Latvijas iestāšanos Eiropas Tiesību akadēmijas fondā tika pieņemts Ministru kabinetā 2016.gada 8.novembrī, un pēc Tieslietu ministrijas priekšlikuma tika veikta budžeta apropriācijas pārdale patrona valsts statusa iegūšanai un vienreizēja maksājuma veikšanai 50 000 eiro apmērā.

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Tiesību akadēmijas fondā, Latvijas tiesneši, tiesu darbinieki, juridisko profesiju pārstāvji, kā arī ierēdņi un valsts sektorā nodarbinātie, iegūs būtiskas priekšrocības attiecībā uz Eiropas Tiesību akadēmijas piedāvātajām mācībām un konferencēm, tostarp, 40% atlaidi dalībai tās rīkotajos pasākumos. Latvija tiks pārstāvēta arī Eiropas Tiesību akadēmijas Vadības padomē, kas ietekmē organizācijas darbības politikas attīstību un stratēģiju.

Latvijas pievienošanās Eiropas Tiesību Akadēmijas fondam ir nozīmīga Tiesu administrācijas īstenotā projekta “Justīcija attīstībai” kontekstā, jo līdz 2022.gadam ir plānotas vērienīgas apmācības tiesu un tiesībaizsardzības sektorā nodarbinātajiem.

Papildinformācija:

Dace Ezeriete

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063808

E-pasts: Dace.Ezeriete@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm