Latvijā norisinās Baltijas valstu tiesnešu konference

No š.g. 27. - 29. septembrim Nīcas pagastā kompleksā “Jūrnieka ligzda” norisinās ikgadējā Baltijas valstu tiesnešu konference.

Baltijas valstu tiesnešu konferences mērķis ir stiprināt tiesu organizatoriskās un administratīvās vadības kapacitāti, nodrošināt tiesvedības termiņu pārraudzību, sekmējot tiesvedības termiņu un noslodzes izlīdzināšanos un samazināšanos, kā arī dalīties un izvērtēt pieredzi Baltijas valstīs.

Konferencē piedalās Latvijas apgabaltiesu priekšsēdētāji, reformējamo jauno rajonu tiesu priekšsēdētāji, tiesu administrācijas pārstāvji, kā arī pārstāvji no Lietuvas un Igaunijas.

Konferences laikā tiks diskutēts par tiesu kapacitātes stiprināšanu noslodzes izlīdzināšanā un tiesas priekšsēdētāja lomu, kā arī par saturisko un tehnisko atbalstu tiesām.

Konference tiek organizēta Eiropas sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros tiesvedības efektivitātes un kvalitātes veicināšanai.