Latvijā pirmo reizi norisināsies Mediācijas dienas

No 25. līdz 28. aprīlim Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi pirmo reizi Latvijā rīko Mediācijas dienas, kuru ietvaros sertificēti mediatori iedzīvotājus informēs par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām, kā arī lielākajās Latvijas pilsētās nodrošinās mediatoru bezmaksas konsultācijas. Īpašs uzsvars tiks likts uz sabiedrības informēšanu reģionos.

Mediācijas dienu ietvaros sertificētu mediatoru komanda viesosies sešās Latvijas pilsētās – 25. aprīlī Madonā un Cēsīs, 26. aprīlī Jēkabpilī, 27. aprīlī Talsos, kā arī 28. aprīlī Bauskā ar noslēguma pasākumu Rīgā, Vērmanes dārzā.

 

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, paužot atzinību mediatoru izrādītajai iniciatīvai veicināt mediācijas pakalpojumu atpazīstamību Latvijā, uzsver: “Mediācijas pakalpojumu izmantošana paplašina strīdā iesaistītajām pusēm meklēt abpusēji izdevīgu risinājumu pirms prasības celšanas tiesā. Salīdzinot ar konfliktu risināšanu tiesā, strīda izšķiršanai mediācijas procesā ir vairāki ieguvumi – tiek ietaupīti līdzekļi un laiks”.

 

Ministrs uzsver, ka daudzos gadījumos mediācijas procesam var būt izšķiroša nozīme: vēl pirms prasības iesniegšanas tiesā ar strīda risināšanā neieinteresētas personas – mediatora – palīdzību puses pašas vienojas un panāk abpusēji izdevīgu risinājumu, ieguvēji ir visas strīdā iesaistītās puses – neviens nav zaudētājs, ieguvumus mediācijas procesā akcentē tieslietu ministrs.

Turklāt, iedzīvotājiem arvien plašāk izmantojot mediācijas pakalpojumu kā alternatīvu domstarpību risināšanas veidu, samazināsies tiesu noslodze, līdz ar to – arī lietu izskatīšanas termiņi, atzīst tieslietu ministrs.

Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja Kristīne Dārzniece skaidro: “Mediācija kā alternatīvais līdzeklis strīdu risināšanā arvien vairāk sāk iemantot sabiedrības uzticību, tāpēc Mediācijas dienu ietvaros aicinu iedzīvotājus uzzināt par mediāciju vairāk, kā arī izmantot mediatoru sniegtās bezmaksas konsultācijas. Tiesāšanās, ko bieži uzskata par piemērotāko veidu kā risināt domstarpības, vienmēr ir saistīta ar lieku stresu un būtiskiem papildu izdevumiem, tāpēc daudzos gadījumos mediācija būs vispiemērotākais domstarpību risināšanas veids, kas ļaus konfliktu atrisināt  ātri un cieņpilni”.

Mediācijas dienu ietvaros Sertificētu mediatoru padome nodrošinās bezmaksas konsultācijas arī tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespēja ierasties klātienē, sūtot sev interesējošo jautājumu uz Sertificētu mediatoru padomes e-pastu: smp@mediacija.lv. Vairāk par mediācijas dienu norisi reģionos aicinām interesēties norādīto pilsētu pašvaldībās.

 

Papildu informācija:

 

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi īsteno arī jaunu pilotprojektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, kura ietvaros no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim iespējams apmeklēt piecas bezmaksas sertificētu mediatoru sesijas, lai risinātu domstarpības starp vecākiem, kas skar arī bērnu intereses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes locekļu savstarpējās attiecības.

Mediācija ir konfidenciāls process, kuru vada mediators. Mediatora uzdevums ir atjaunot komunikāciju un veicināt konflikta pušu saprašanos, vadot tās to pušu pašu izvēlētā ceļā uz konflikta risinājumu. Atšķirībā no tiesas procesa, mediators neatstāj bez ievērības arī pušu emocijas. Mediācijā abas puses ir līdztiesīgas un tās netiek savstarpēji konfrontētas, tas ir - tām nekas nevienam nav jāpierāda. Mediators ir pilnībā neitrāls un vienlīdz atbalsta abas konflikta puses. Mediators secīgi vada puses caur noteiktām konflikta risināšanas pakāpēm, palīdzot apzināties savas patiesās vajadzības, kopīgi rast tām atbilstošu risinājumu.

 

Dienas kārtība

Mediācijas diena

 

Alise Adamane

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036920

E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv