Latvijas apgabaltiesu videokonferencē analizē civillietu tiesu praksi

Šodien Latvijas apgabaltiesu Civillietu tiesas kolēģiju tiesneši videokonferencē analizēja aktuālos apelācijas instances tiesu prakses jautājumus. Pēc apspriešanas izveidotais tiesu prakses apkopojums tiks publiskots portāla tiesas.lv sadaļā Apgabaltiesu prakse un nolēmumi, kur pēc pagājušajā gadā notikušajām videokonferencēm jau izvietoti divi kopsavilkumi.

Līdz ar citiem jautājumiem šodien tika uzklausīti viedokļi par to, vai slēgtā tiesas sēdē izskatītā lietā tiesas nolēmumu lietas dalībniekam var sūtīt neierakstītā sūtījumā.

Šodienas videokonferencē apspriežamo jautājumu vidū bija arī jautājumi par prasības celšanas par bērna nodarītiem zaudējumiem subjektu; par tiesas izdevumiem prasībās par kopīpašuma izbeigšanu; valsts nodevas samaksas pienākumu gadījumos, kad tiesa apstiprina izlīgumu; par valsts nodevas atmaksu maza apmēra prasībās; par prasības nodrošinājuma pieteikuma izlemšanu apelācijas instances tiesā; par izpildu rakstu izdošanu; par lēmuma, ar kuru kasācijas sūdzība ir atstāta bez virzības, pārsūdzību un citi.

 

Lai veidotu vienotu tiesu praksi apelācijas instances tiesās, Latvijas apgabaltiesu videokonferences tiek rīkotas vairākas reizes gadā. Kopš šī gada apgabaltiesas Latvijā jaunienākušas lietas izskata tikai apelācijas instancē, turklāt vairākos tiesvedības jautājumos apgabaltiesas ir galējā instance, tādēļ judikatūras veidošanas process iegūst īpašu nozīmību.

 

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 25713271; 67088261)