Latvijas delegācija iepazīstas ar Gruzijas tieslietu sistēmu

No š.g. 25. līdz 29.oktobrim Tiesu administrācijas, Valsts probācijas dienesta, Tieslietu ministrijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas eksperti viesojas Gruzijā Latvijas Ārlietu ministrijas granta “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” projekta “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros.

Vizītes ietvaros eksperti piedalījās apaļā galda diskusijā par tādiem jautājumiem kā nepilngadīgo antisociālās uzvedības novēršana, meditācijas izmantošana nepilngadīgo tiesvedībā, nepilngadīgo tiesu sistēmas nākotnes perspektīvas u.c.

Eksperti apmeklēja arī Gruzijas Valsts probācijas dienestu, Tieslietu padomi un Apelācijas tiesu.

 

Ārlietu ministrijas granta projektu “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” īsteno Tiesu administrācija, savukārt Valsts probācijas dienests ir projekta partneris.

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802

E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm