Latvijas delegācija iepazīstas ar Gruzijas tieslietu sistēmu

No š.g. 14. līdz 15.novembrim Tiesu administrācijas pārstāvji un Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs viesojas Gruzijā Latvijas Ārlietu ministrijas granta projekta “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros.

Vizītes laikā Latvijas un Gruzijas kolēģi diskutēja par abu valstu tieslietu sistēmām būtiskiem jautājumiem. Latvijas delegācija Gruzijas kolēģus iepazīstināja ar Latvijas Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas darba pieredzi un tiesisko regulējumu, Tiesu administrācijas funkcijām un lomu tieslietu sistēmā, tiesu noslodzi un citiem jautājumiem. Savukārt, Latvijas delegācija tika informēta par Gruzijas tieslietu sistēmu, tiesnešu iecelšanas kārtību, tiesnešu novērtēšanu un tiesu pakalpojumiem.

Projekta mērķis, pirmkārt, ir veicināt procesa efektivitāti un kvalitāti tiesu un tiesībaizsardzības iestādēs, sniedzot ieguldījumu labas pārvaldības attīstībā, tiesiskuma vērtību un likuma varas stiprināšanā. Otrkārt, nodrošināt sadarbības un kontaktu attīstību tieslietu jomā Gruzijas un Latvijas iestāžu starpā, veidojot pamatu Latvijas iesaistei citos plašākā rakstura projektos tieslietu jomā ar Gruziju, atbalstot Eiropas Savienības – Gruzijas Asociācijas līguma nosacījumu ieviešanu praksē.

Ārlietu ministrijas granta projektu “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” īsteno Tiesu administrācija, savukārt Valsts probācijas dienests ir projekta partneris.

Turpinot sekmīgu sadarbības attīstību starp abu valstu institūcijām, projekta noslēgumā paredzēta augsta līmeņa vadības tikšanās Rīgā.

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802

E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm