"Latvijas lepnuma" lieta noņemta no izskatīšanas

 Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, krimināllieta pret audžuvecākiem, kuri vairāku gadu garumā vērsuši fizisku un emocionālu vardarbību pret astoņiem bērniem (t.s.“Latvijas lepnuma” lieta) Zemgales rajona tiesā (Ogrē) ir noņemta no izskatīšanas. Par nākamo tiesas sēdi tiks paziņots atsevišķi.