Latvijas Republikas Augstākā Tiesa Senāts aicina darbā

Zinātniski analītisko padomnieku/padomnieci Krimināllietu departamentā darbinieka prombūtnes laikā. Pilns sludinājums šeit!

Amata pretendentam jāiesniedz motivēts pieteikums, adresēts Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kurā norādīta un analizēta līdzšinējā  pieredze pētniecības darbu izstrādē. Pielikumā pievienojams profesionālās darbības un izglītības apraksts (CV), nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Pieteikums un CV iesniedzams, izmantojot e-pastu: vakance@at.gov.lv ar norādi – KLD padomnieka amatam. Iesniegšanas termiņš – 2021.gada 31.augusts.