Latvijas Republikas Augstākā Tiesa/Senāts izsludina atklātu konkursu uz Krimināllietu departamenta Senatora amata vietu

Pieteikuma dokumentus jānosūta Augstākās tiesas priekšsēdētājam līdz 2021.gada 3.oktobrim, ieskaitot, uz adresi: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511 vai elektroniski uz e-pasta adresi vakance@at.gov.lv ar norādi – KLD senators(Elektroniski nosūtāmajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs). Tālrunis uzziņām 67020394. Pilns sludinājums.