Latvijas Republikas Senāts izsludina iespēju apgabaltiesu tienešiem pieteikties pieredzes apmaiņā KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ

Pieredzes apmaiņas ietvaros tiesnesis tiks norīkots darbā Senāta Krimināllietu departamentā. Plānotais pieredzes apmaiņas norises laiks ir 01.08.2021. – 30.12.2021. (vienojoties, pieredzes apmaiņas laiku ir iespējams mainīt). Pieredzes apmaiņas laikā tiek saglabāts tiesneša atalgojums un nostrādātais laiks tiek ieskaitīts tiesneša darba stāžā.

Pieredzes apmaiņas ietvaros jāveic šādi pienākumi:

1.     analizēt judikatūras attīstības tendences;

2.     sagatavot atzinumus par tiesību jautājumiem;

3.     sagatavot nolēmumu projektus;

4.     piedalīties tiesu prakses apkopojumu sagatavošanā un pētījumu izstrādāšanā. 

Tiesnesis, kurš vēlas pretendēt uz pieredzes apmaiņas vietu, iesniedz:

1) motivētu pieteikumu, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kurā izklāstīti apsvērumi par sagaidāmajiem ieguvumiem no pieredzes apmaiņas.

2) CV (atbilstoši Europass CV standartam), nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Piemērotākais pretendents tiks izraudzīts konkursa kārtībā, sākotnēji izvērtējot pieteikumā ietverto motivāciju, pēc tam aicinot pretendentu uz pārrunām ar departamenta tiesnešiem.

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2021.gada20.jūlijam, ieskaitot, uz e-pastu vakance@at.gov.lv  ar norādi uz konkrētu departamentu – pieredzes apmaiņa KLD.

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Tālrunis uzziņām 67020394.