Latvijas Tiesnešu biedrībai – 90

Atzīmējot Latvijas Tiesnešu biedrības 90. gadadienu, 2019.gada 5.aprīlī notiks konference “Tiesu varas neatkarība – valstisks mērķis vai šaurs pašmērķis”.

Tiesnešu biedrības prezidents Juris Siliņš uzsver, ka tiesneša neatkarība nav pašmērķis, bet valstiska nepieciešamība. Neatkarīga tiesu vara ir demokrātiskas sabiedrības interesēs, nevis individuāla tiesneša iegriba. Sabiedrībai ir jābūt drošai, ka tiesu varas ietekmēšana nav iespējama. Tomēr, jo lielāka neatkarība, jo augstāka atbildība. Tiesnesim ir svarīgi apzināties savu lomu un nozīmi demokrātiskā sabiedrībā.

 

“Arvien vairāk tiek runāts par valstīm, kurās saskatāmas problēmas ar likuma varas un tiesu varas neatkarību. Šādas valstis ir arī  Eiropas Savienībā, piemēram, Polija . Pēdējos gados tur tiesu sistēmā veiktas  nepārdomātas reformas, kas liek apšaubīt likuma varas un tiesu varas neatkarību. Polijas situācija likusi Eiropas Komisijai vērsties pret Poliju Eiropas Savienības tiesā. Šis piemērs liek būt piesardzīgiem - situācija ar tiesu varas neatkarību, kam Eiropas Savienībā tiek izvirzīti visaugstākie standarti, vienā brīdī var sagrūt,” skaidro Tiesnešu biedrības prezidents Juris Siliņš.

 

Latvijas Tiesnešu biedrība, visā tās pastāvēšanas laikā, aktīvi darbojusies jautājumos, kas attiecas uz tiesu varu. Biedrība sniegusi viedokļus Tieslietu ministrijai, Saeimai, kā arī, paužot savu nostāju, piedalījusies Satversmes tiesas sēdēs. Biedrība piedalās tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbā, aktīvi sadarbojas ar Tieslietu padomi, iesaistījusies tiesnešu Ētikas kodeksa izstādē, kā arī ir viena no Latvijas Tiesnešu mācību centra dibinātājām.

 

Tiesnešu biedrība apvieno Latvijas tiesnešus kopīgā saimē, lai veicinātu viņu garīgo, profesionālo, sociāli- materiālo tiesību aizsardzību, tiesu prestiža un tiesu varas nostiprināšanu valstī. Biedrība iesaistās tiesību aktu pilnveidošanā, izmantojot starptautisko tiesību normas un piemērošanas praksi, rūpējas par Latvijas valsts vēsturiski tiesisko tradīciju, tiesu vēstures apzināšanu un saglabāšanu. Šobrīd biedrībā ir 204 biedri.

 

Latvijas Tiesnešu biedrība dibināta 1929.gada 2.aprīlī. Tā ir viena no senākajām tiesnešu biedrībām Eiropā. Pirmais biedrības vadītājs bija Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja biedrs Jēkabs Stumbergs. Biedrības statūti noteica, ka par biedriem var būt senatori, tiesneši, virsprokurori, prokurori, vecākie notāri un to palīgi, Zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki. Jau pirmajos biedrības pastāvēšanas gados tajā bija iestājies 251 tiesnesis no 300. Tiesnešu biedrība izstrādāja un pieņēma dažādus memorandus, kurus iesniedza Ministru kabinetam un Saeimai. Biedrības pārstāvji aktīvi piedalījās Saeimas Juridiskās komisijas darbā.

 

Biedrība darbojās līdz Latvijas republikas okupācijai 1940.gadā. Darbs pie Tiesnešu biedrības atjaunošanas tika uzsākts pēc neatkarības atgūšanas. 1991.gadā tiesnešu konferencē tiesneši nobalsoja par nepieciešamību atjaunot Latvijas Tiesnešu biedrību, bet 1996.gadā Romā biedrība tika uzņemta Starptautiskajā tiesnešu asociācijā.

 

Kopš 2014.gada biedrību vada Zemgales apgabaltiesas tiesnesis Juris Siliņš.