Latvijas tiesnešu biedrības paziņojums

Saistībā ar publiski izskanējušo informāciju, kurā  tiesai pārmesta politiska ieinteresētība, kavējoties ar pilna sprieduma sagatavošanu lietā, Latvijas tiesnešu biedrība vēlas sniegt sekojošu informāciju.

Kārtību, kādā tiek sagatavots spriedums, noteic Kriminālprocesa likums.

Likums ļauj tiesnesim sākotnēji pasludināt saīsināto spriedumu, kas sastāv no ievada daļas un rezolutīvās daļas, bet 14 dienu laikā jāsagatavo pilns spriedums, kas satur arī aprakstošo un motīvu daļu.

Tomēr likums paredz, ka, ja pamatotu iemeslu dēļ – lietas apjoms, juridiskā sarežģītība vai citi objektīvi iemesli, pilns spriedums nav sagatavots noteiktajā termiņā, tiesnesis procesa dalībniekiem paziņo, kad būs pieejams pilns spriedums. Pilna sprieduma sastādīšanu tiesnesis drīkst atlikt tikai vienu reizi.

Ja tiesnesis ir ievērojis likuma prasības un ir pastāvējuši likumā noteiktie objektīvie iemesli, kuru dēļ tiesnesis nav sastādījis pilnu spriedumu 14 dienu laikā, nav nekāda pamata pārmest tiesnesim sprieduma sastādīšanas kavēšanu vai apšaubīt tiesneša objektivitāti.

 

Juris Siliņš

Latvijas tiesnešu biedrības prezidents