Latvijas Tiesnešu biedrības viedoklis U.Magoņa un O.Ossinovska lietā

2021.gada 21.janvārī Vidzemes rajona tiesā tika pasludināts saīsinātais spriedums krimināllietā Uģa Magoņa apsūdzībā pēc Krimināllikuma 320.panta trešās daļas un Oļega Ossinovska apsūdzībā pēc Krimināllikuma 323.panta otrās daļas.

Pēc sprieduma pasludināšanas publiskajā telpā izskanējuši dažādi viedokļi par tiesas sprieduma pamatotību.

Latvijas Tiesnešu biedrība ( turpmāk – LTB) vērš uzmanību, ka lietā pasludināts saīsinātais spriedums, šobrīd nav zināmi attaisnojošā sprieduma motīvi, argumenti, līdz ar to nav iespējams izvērtēt sprieduma pamatotību.

Lietas objektīvu, taisnīgu, pamatotu iznākumu nodrošina likumā  “Par tiesu varu” un Kriminālprocesa likumā paredzētā rajona(pilsētas) tiesas sprieduma pārsūdzība apgabaltiesā un Augstākajā tiesā.

Pēc pilna sprieduma sagatavošanas lietā iesaistītajām personām būs iespēja to pārsūdzēt nākamajā tiesu instancē, kura vērtēs pirmās instances tiesas sprieduma pamatotību.

Publiskajā telpā izskanējušie minējumi, tai skaitā valsts augstāko amatpersonu vērtējumi, LTB ieskatā ir priekšlaicīgi.

LTB  atgādina, ja personai ir informācija par kādām prettiesiskām darbībām lietas iznākuma ietekmēšanai, personas pienākums ir ziņot par to kompetentām institūcijām.