Latvijas tiesnešu konferences pamattēma – tiesnešu ētika

Piektdien, 13.maijā, Latvijas tiesneši pulcēsies uz ikgadējo tiesnešu konferenci, kuras pamattēma būs tiesnešu ētika.

2008.gadā Ētikas komisijas pirmie 10 locekļi sāka Latvijas tiesu sistēmā jaunu darbu, veidojot, var teikt, tiesnešu ētikas judikatūru. Pēc četriem gadiem, atkārtoti ievēlēti, darbu turpināja seši no pirmajiem komisijas locekļiem.  Beidzot otro pilnvaru termiņu, uzkrāta pieredze, ar ko viņi dalīsies tiesnešu konferencē. Tiesnešu ētikas komisijas astoņu gadu atziņas apkopotas arī grāmatā, ko saņems konferences dalībnieki.

 

Šogad maijā beidzas pilnvaru termiņš deviņiem no desmit Tiesnešu ētikas komisijas locekļiem. Turklāt sešus no viņiem nevarēs pārvēlēt, jo likumā „Par tiesu varu” noteikts, ka Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi un komisijas locekli nevar ievēlēt atkārtoti vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

 

Konferencē tiks prezentēts arī pētījums par tiesnešu ētikas regulējumu, ko pēc Tieslietu padomes iniciatīvas veikusi Latvijas Universitātes profesore Aivita Putniņa un docente Signe Mežinska. Pētījuma mērķis ir izvērtēt Tiesnešu ētikas komisijas darbību, analizējot izveides mērķu sasniegšanu un darbības tematiku. Uzmanība pievērsta gan Latvijai saistošu starptautisko organizāciju rekomendācijām attiecībā uz tiesnešu ētiku, gan pašu Latvijas tiesnešu izpratnei par ētikas komisijas darbības mērķiem un uzdevumiem.

 

Konferences viešņa būs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vieslektore no ASV, Minesotas Universitātes Žurnālistikas un masu komunikācijas fakultātes profesore tiesību zinātņu doktore Džeina Kērtlija. Viņa uzstāsies ar priekšlasījumu par sociālo un tradicionālo mediju izmantošanu tiesnešu darbā.

 

Jaunās Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanas šoreiz tiek organizētas daļēji klātienes, daļēji neklātienes formā. Kandidāti ir izvirzīti elektroniski, bet uzklausīti visi 13 kandidāti tiks klātienes konferencē. Noslēdzošais vēlēšanu posms – balsošana par kandidātiem – turpināsies elektroniski 20.maijā.

 

Konferences otrā daļa plānota pa tiesību nozarēm – civiltiesības, krimināltiesības un administratīvās tiesības. Šo daļu organizē Augstākās tiesas departamenti.

 

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuru ne retāk kā reizi gadā sasauc Tieslietu padome. Konferences darbā piedalās rajonu un pilsētu tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesneši. Kā viesi uz konferenci aicināti Tieslietu padomes locekļi, Satversmes tiesas tiesneši un Goda tiesneši, Valsts prezidenta kancelejas un Saeimas pārstāvji.

 

Tiesnešu konference notiks piektdien, 13.maijā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Sākums plkst.9.30.

 

Medijiem, kas vēlas atspoguļot konferences norisi, jāpiesakās Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā: e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālrunis 67020396, 28652211.