Latvijas un Lietuvas Tiesnešu ētikas komisijas diskutē par to lomu tiesu sistēmā

Šā gada 14. un 15. martā Tiesnešu ētikas komisija pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Lietuvas Augstāko tiesu, lai ar Lietuvas tiesnešu ētikas komisijas un disciplinārkomisijas kolēģiem diskutētu par ētikas komisijas pašpārvaldes institūcijas lomu tiesu sistēmā.

Salīdzinot abu valstu pieredzi, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece Adrija Kasakovska: “Lietuvā par tiesnešu ētikas un disciplinārpārkāpumiem lemj 7 locekļu komisija. Tā, konstatējot pārkāpumu, ierosina disciplinārlietu un nodod to izskatīšanai Goda tiesā. Komisijas sastāvā ir sabiedrības pārstāvji, divi Lietuvas Universitātes mācībspēki, viens žurnālists un privātās radiostacijas īpašnieks. Diskutējot par saņemtajām sūdzībām, ierosinātajām lietām, secināms, ka arī Lietuvā, tāpat kā Latvijā vairums sūdzību tiek iesniegtas nepamatoti, par procesuālajiem pārkāpumiem, lietas iznākumu, kas ir tikai un vienīgi augstākas tiesu instances kompetencē.”

“Vājš cilvēks meklē vainu citos, stiprs cilvēks meklē savas kļūdas”. Tā, citējot sava kolēģa teicienu, sacīja Lietuvas  tiesnešu ētikas komisijas un disciplinārkomisijas priekšsēdētāja un Lietuvas Augstākās tiesas tiesnese Sigita Jokimaite. Viņasprāt, tas ir labs tiesneša darbības moto.

Diskusija bija aktuāla un nozīmīga abām valstīm, jo tieši ētikas komisijai ir būtiska loma tiesu sistēmas caurredzamības nodrošināšanā, kas tādējādi veicina sabiedrības uzticību tiesu varai.