Liepājas tiesas spriedums krimināllietā par tīšu smaga miesas bojājuma nodarīšanu

"Liepājas tiesā 2017.gada 8.septembrī tika pasludināts saīsinātais spriedums krimināllietā, kur viena persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 125.panta otrās daļas 8.punkta "par tīšu smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas bīstams dzīvībai, kas izdarīts pret personu bezpalīdzības stāvoklī" un 174.panta otrās daļas "par cietsirdīgu un vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, ar ko tam nodarītas fiziskas un psihiskas ciešanas, un tās nodarījusi persona, no kuras cietušais ir materiāli un citādi atkarīgs", otra persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 174.panta otrās daļas.

Lieta skatīta atklātā tiesas sēdē, piedaloties aizstāvjiem. Apsūdzētie tiesas sēdē izmantoja savas tiesības un neliecināja. Tiesa pārbaudīja tās liecības, kas tika sniegtas pirmstiesas procesā.

Tiesnese, kura iztiesāja šo lietu, sniedza skaidrojošu informāciju, ko ņēmusi vērā, pasludinot spriedumu. No celtās apsūdzības pēc KL 174.panta otrās daļas, tika izslēgta cietsirdīgā apiešanās pierādījumu trūkuma dēļ. Tiesnese konstatējusi, ka smagi miesas bojājumi izdarīti aiz neuzmanības, un piespriedusi maksimālo sodu, ko paredz pants - īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 3 mēnešiem. (KL 131.p.). Ņemot vērā, ka apsūdzētais bija nesodīts, no 2014.gada joprojām apmeklē psihologus un narkologus, tiesnese galīgo sodu noteikusi brīvības atņemšanu uz 1 gadu 2 mēnešiem, nosakot nosacītu sodu ar pārbaudes laiku - 2 gadi.

Apsūdzētajai, izvērtējot lietas apstākļus un apsūdzībā (pēc Krimināllikuma 174.panta otrās daļas) norādīto darbību veidu un daudzumu, tiesa neuzskatīja, ka būtu piemērojams smagākais sods - brīvības atņemšana. Lietderīgāk - sods piespiedu darbu veidā, tuvu maksimālai robežai. Rezultātā - piespiedu darbs 220 stundas.

Spriedums vēl nav stājies spēkā. Pēc pilna sprieduma sagatavošanas to desmit dienu laikā varēs pārsūdzēt Kurzemes Apgabaltiesā.