Mediācijas dienas Madonā

Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju no 25. līdz 28. aprīlim pirmo reizi Latvijā organizē Mediācijas dienas. Sertificēti mediatori stāstīs par mediāciju, iespējām, kā mediāciju pielietot ceļā uz domstarpību risināšanu. 

25. aprīlī no pulksten 10 līdz 11.30 Madonas novada pašvaldības 3. stāva zālē norisināsies diskusija aicinātiem Madonas novada iestāžu pārstāvjiem par mediāciju un tās iespējām, pašvaldību un iedzīvotāju vajadzībām. No pulksten 11.30 līdz 12 ikvienam iedzīvotājam būs iespēja saņemt konsultācijas un precizēt neskaidros jautājumus.

Tiesāšanās, ko bieži automātiski izvēlas kā šķietami piemērotāko veidu, var būt saistīta ar papildu stresu, ko rada stingri reglamentētā tiesas procesa kārtība. Tāpat visbiežāk ir nepieciešama ari kvalificēta jurista palīdzība, lai uzsāktu un turpinātu tiesvedību, un tie ir papildu izdevumi. Tomēr ir iespēja izvēlēties arī citu veidu, kā atrisināt domstarpības.

Mediācija ir konfidenciāls process, kuru vada mediators. Mediatora uzdevums ir atjaunot komunikāciju un veicināt konflikta pušu saprašanos, vadot tās to pušu pašu izvēlētā ceļā uz konflikta risinājumu. Atšķirībā no tiesas procesa mediators neatstāj bez ievērības arī pušu emocijas. Mediācijā abas puses ir līdztiesīgas, un tās netiek savstarpēji konfrontētas, nekas nevienam nav jāpierāda. Mediators ir pilnībā neitrāls un vienlīdz atbalsta abas konflikta puses, secīgi vada caur noteiktām konflikta risināšanas pakāpēm, lai kopīgi rastu atbilstošu risinājumu.