MK atbalsta grozījumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu tiesnešu izdienas stāža aprēķināšanu

Otrdien, 29. oktobrī,  Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Tiesnešu izdienas pensijas likumā, tādējādi nodrošinot samērīguma un vienlīdzības principu tiesneša izdienas stāža aprēķināšanā.

Ar likumprojektu plānots atcelt 10 gadu termiņa ierobežojumu advokāta un akreditētas augstskolas akadēmiskā personāla amatā nostrādātajam laikam, kā arī paredzēta starptautiskas tiesas tiesneša amatā nostrādātā laika iekļaušana izdienas stāža aprēķināšanā.

 

Likumprojekta izstrāde saistāma ar nepieciešamību novērst iespējamu Tiesnešu izdienas pensiju likuma regulējuma neatbilstību Latvijas Republikas Satversmē garantētajām tiesībām – tiesībām uz sociālo nodrošinājumu un vienlīdzības principa ievērošanu.

 

Plānots, ka likumprojekts varētu stāties spēkā 2020. gada 1. janvārī.

 

Papildu informācija:

Tiesnešu izdienas pensiju likuma mērķis ir nostiprināt tiesnešu neatkarību, garantējot likumā paredzētās viņu tiesības uz atbilstošu materiālo nodrošinājumu (tiesnešu izdienas pensiju) pēc amata atstāšanas.

 

Tiesības uz izdienas pensiju pašlaik ir personai, kurai izdienas stāžs ir 20 gadi, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti tiesneša amatā vai tiesneša, kas amatā apstiprināts bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, un tiesībsarga amatā, un kura ir sasniegusi pensijas piešķiršanai noteikto vecumu.

 

 

Alise Dārzniece

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036920;

E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv