Moldovas tiesneši un tiesībzinātnieki iepazīstas ar Latvijas tiesu sistēmu

2. decembrī pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja delegācija no Moldovas – tiesneši no Kišiņevas pirmās instances tiesām un mācībspēki no Moldovas Valsts universitātes un Moldovas Eiropas universitātes.

Nolūkā iepazīties ar Latvijas augstākās tiesu instances un Latvijas Tieslietu padomes darbu delegācija tikās ar Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un bijušo ilggadējo Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru.

Viesi arī apmeklēja Augstākās tiesas muzeju un iepazinās ar vēsturisko Tiesu pili.

Moldovas delegācija ieradusies Latvijā piecu dienu vizītē. Vizītes mērķis – iepazīties ar procesuālajos likumos noteikto civillietu un krimināllietu iztiesāšanas kārtību rajonu (pilsētu tiesās), apgabaltiesās un Augstākajā tiesā, kā arī uzklausīt Latvijas tiesībzinātnieku pieredzi.

Vizītes ietvaros delegācija apmeklēja arī Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kur tikās ar fakultātes dekāni Kristīni Stradi-Rozenbergu, prodekāni Anitu Rodiņu un dekānes palīgu Martinu Osi. Viesiem bija iespēja arī iepazīties ar Latvijas Universitātes centrālo ēku nelielā ekskursijā.

Ceturtdien Moldovas delegācija apmeklēs Rīgas apgabaltiesu, kur ne tikai iepazīsies ar Krimināllietu tiesas kolēģijas darbu, bet arī saslēgsies videokonferencē ar Civillietu tiesas kolēģiju, tādējādi novērtējot jauno tehnoloģiju iespējas.

Savukārt ar pirmās instances darbu viesus iepazīstinās Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Tālrunis: 67020396, 28652211