Mūžībā aizgājis bijušais Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis Boriss Geimans

2023. gada 7. oktobrī mūžībā aizgājis ilggadējais Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis Boriss Geimans.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Borisa Geimana tuviniekiem, kolēģiem un draugiem.

1985. gadā Boriss Geimans ir absolvējis Latvijas Valsts Universitāti, iegūstot jurista kvalifikāciju. Karjeru tiesu sistēmā sācis, pildot tiesneša amata stažiera pienākumus. 1987. gada 21. jūnijā Boriss Geimans ievēlēts par Rīgas pilsētas Maskavas rajona tautas tiesas tiesnesi.

1995. gada 9. decembrī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Borisu Geimanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. 1996. gada 13. jūnijā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Borisu Geimanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata. 

Boriss Geimans pēc paša vēlēšanās no tiesneša amata atbrīvots 2020. gada 19. oktobrī.

Sagatavoja: 

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261, 25713271)