Mūžībā devies Zemgales apgabaltiesas tiesnesis Vilis Donāns

Ar skumjām informējam, ka 2021.gada 18.oktobrī aprāvās Zemgales apgabaltiesas tiesneša Viļa Donāna dzīves gājums.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Viļa Donāna tuviniekiem mīļu tēti, vīru, dēlu, kolēģi, uzticamu draugu pāragri zaudējot.

Vilis Donāns dzimis 1972.gada 1.jūnijā toreizējā Rēzeknes rajonā.

Pēc skolas gadu noslēguma Vilis 1990.gadā uzsāka tieslietu studijas Latvijas Policijas Akadēmijā. Pēc studiju pabeigšanas no 1994.gada 7.februāra strādāja Jēkabpils rajona policijas nodaļā par izmeklētāju, bet no 1995.gada 20.jūnija – par Jēkabpils rajona prokuroru. 

1998.gada 21.oktobrī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Vili Donānu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi, un no 1998.gada 21.oktobra Vilis sāka strādāt par Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesnesi Aizkrauklē. No 2011.gada 3.janvāra līdz 2014.gada 31.martam Vilis Donāns pildīja arī Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas palātas tiesneša amata pienākumus.