Mūžībā devusies Latvijas tiesu sistēmas patriote tiesnese Sandra Strence

2019.gada 10.decembrī mūžībā devusies Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Sandra Strence. Tiesnese Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu vadīja kopš 2014.gada. Pirms tam piecus gadus bija Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja, kā arī Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja. Par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā saņēmusi Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un ”Zelta spalvu”, par izciliem sasniegumiem tiesu attīstībā un amata pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu - Goda zīmes un Goda rakstus. Tiesnese vairākus gadus darbojās Tieslietu padomē, bijusi tiesu ekspertu atestācijas komisijas locekle, Zvērinātu tiesu izpildītāju amata pretendentu atestācijas komisijas locekle, Latvijas Tiesnešu mācību centra padomes locekle.

Atvadu svētbrīdis notiks šā gada 16.decembrī, plkst.13.00 Torņakalna baznīcā.