Nekustamā īpašuma izsoles turpmāk tiks nodrošinātas elektroniskā vidē

Tiesu administrācija sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi un Maksātnespējas administrāciju ir izstrādājusi Elektronisko izsoļu vietni, kurā no 2015. gada 1.jūlija būs pieejamas zvērinātu tiesu izpildītāju un no 2016.gada 1.janvāra arī maksātnespējas procesu administratoru elektroniskās izsoles.

Elektronisko izsoļu vietne, kas būs pieejama https://izsoles.ta.gov.lv, ir valsts informācijas sistēmas – Izpildu reģistra – daļa, ko uztur Tiesu administrācija. Jaunā vietne nodrošinās iespēju izvietot nekustamā īpašuma izsoļu sludinājumus, veikt personas atbilstības dalībai izsolē pārbaudi un to autorizāciju, noturēt izsoli, veikt paziņojumu nosūtīšanu tās dalībniekiem, kā arī citas ar izsoles organizēšanu un norisi saistītas darbības.

Elektronisko izsoļu vietne būs integrēta Izpildu lietu reģistrā kā atsevišķs sistēmas modulis. Informācija par izsoles dalībniekiem būs slepena līdz izsoles procesa beigām un personas, kas piedalīsies solīšanā, nevarēs identificēt arī vietnes administratori. Savukārt tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators redzēs kopējo atlikušo laiku, aktuālos solījumus un citu informāciju, bet izsoles gaitu ietekmēt nevarēs. Tas nebūs iespējams arī portāla administratoriem (elektronisko izsoļu drošības pārvaldniekam), kas pēc katras izsoles pārbaudīs, vai nav notikuši kādi drošības pārkāpumi. Ja pēc izsoles procesa tiks fiksētas aizdomīgas vai ļaunprātīgas aktivitātes izsoles organizētājam, pamatojoties uz drošības pārvaldnieka sniegto informāciju būs iespējams anulēt izsoli.

Pāreja uz elektroniskajām izsolēm nepieciešama, lai padarītu ērtāku un ekonomiskāku izsoles norisi un novērstu pašreiz sastopamās problēmas izsoļu norisē, kas negatīvi ietekmē gan pārdošanas procesa rezultātu, gan spriedumu izpildes un maksātnespējas procesa intereses kopumā. Elektroniskā vide turklāt palielinās izsoles dalībnieku skaitu un būtiski palīdzēs sasniegt izsoles rīkošanas mērķi – pārdot par iespējami augstāko cenu nekustamo īpašumu un norēķināties ar kreditoriem. Tādējādi paredzams, ka palielināsies konkurence izsoles dalībnieku vidū un izsole kā mantas pārdošanas veids būs efektīvāka”, stāsta Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

Atšķirībā no pašreiz esošās kārtības, izsole noritēs 30 dienas. Elektronisko izsoļu vietne nodrošinās iespēju piedalīties zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesu administratoru rīkotās izsolē no jebkuras vietas, kur pieejams internets. Izveidojot Elektronisko izsoļu vietni, paredzēts nodrošināt, ka jebkurai personai ir iespēja sekot līdzi elektroniskās izsoles norisei skatīšanās režīmā. Personām, kuras nepiedalās solīšanā, kā arī elektroniskās izsoles dalībniekiem būs nodrošināta iespēja redzēt pēdējo izdarīto solījumu.

Papildus Elektronisko izsoļu vietnē Tiesu administrācija nodrošinās pakalpojumus, kas izplatīti populāros pārdošanas portālos un padarīs ērtāku solīšanu – automātisko solītāju (izsoles aģentu), iespēju saņemt elektroniskajā pastā aktuālo informāciju par izsoles gaitu un rezultātu.

Precīza kārtība, kādā veicamas darbības Elektronisko izsoļu vietnē, ir noteikta Ministru kabineta noteikumu projektā „Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi” http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358592&mode=mk&date=2015-06-16 .

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru).