No 1. februāra darbu sāk Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa

Trešdien, 1. februārī, darbu sāk Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa, apvienojot divu Rīgas tiesu - Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona - tiesu darbības teritorijas. Minētās izmaiņas ir saistītas ar 2015. gadā uzsākto tiesu teritoriālo reformu ar mērķi efektivizēt tiesu darbu, tostarp samazināt tiesvedības termiņus. 

Arī turpmāk dokumentus tiesai būs iespējams iesniegt jebkurā no Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas atrašanās vietām - abu līdzšinējo tiesu adresēs (Baloža ielā 14 un Daugavgrīvas ielā 58).

Kā norāda Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina: “Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa tika izveidota ar mērķi samazināt noslodzes atšķirības starp šo tiesu tiesnešiem, tādejādi paredzot plašākas tiesnešu specializācijas iespējas. Turklāt minētajās tiesās ir samērā neliels tiesnešu un tiesu darbinieku skaits salīdzinoši arī citām Rīgas tiesām un tās ģeogrāfiski atrodas samērā tuvu, tādejādi tiesas apvienojot tiks sekmēta tiesu pieejamība, lietu izskatīšanas nepārtrauktība un lietu sadales nejaušība tiesā.”

Aicinām sekot līdzi tiesu mājaslapā internetā www.tiesas.lv vai manastiesas.lv pieejamajai aktuālajai informācijai par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu.

 

Papildu informācija:

Tieslietu padome 2016. gada 28. novembra sēdē konceptuāli atbalstīja Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas pievienošanu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai un lēma precizēt tiesas nosaukumu - Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa.

Tiesu teritoriālā reforma paredz, ka viena tiesu apgabala ietvaros tiek apvienotas vairāku tiesu darbības teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku tiesu. Savukārt šīs jaunās teritorijas ietvaros turpina darboties līdzšinējās tiesas kā jaunās apvienotās tiesas struktūras,  nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesniegt dokumentus jebkurā no tiesas atrašanās vietām pēc personas izvēles.

2015. gadā veikta Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas, Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācija. 2016. gada 1. februārī – veikta četru rajona (pilsētu) tiesu reorganizācija Latgales tiesu apgabalā.

No 2017. gada 1. februāra Latvijā darbosies 26 vispārējās jurisdikcijas tiesas. Pirms tiesu darbības teritorijas reformas uzsākšanas Latvijā darbojās 34 vispārējās jurisdikcijas tiesas.

Tiesu darbības teritoriju reformas pabeigšana tiek plānota līdz Latvijas simtgadei.

 

Lana Ivulāne

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv