No 2023. gada e-lietas portālā nevarēs autorizēties ar banku identifikācijas līdzekļiem

No 2023. gada 1. janvāra identifikācija e-lietas portālā būs pieejama tikai ar kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – eID karte, eParaksts, eParaksts mobile, eIDAS.

Autorizēties ar banku identifikācijas līdzekļiem vairs nebūs iespējams.

Ņemot vērā norādīto, aicinām e-lietas portāla lietotājus, kuriem vēl nav pieejami kvalificēti paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļi, tiem pieteikties laikus.

Plašāka informācija par pieteikšanos kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem  šeit:

par eID karti https://www.pmlp.gov.lv/lv/personu-apliecinosu-dokumentu-noformesana

par eParaksts https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/eid/eid_apraksts;

par e-lietas platformas datu apstrādes noteikumiem https://likumi.lv/ta/id/331413-e-lietas-platformas-datu-apstrades-noteikumi.

E-lietas portāls ir tiešsaistes e-pakalpojumu portāls, kur tiesvedības, un ar to saistītajos procesos, iesaistītām personām dažādi e-pakalpojumi ir pieejami vienuviet. Šāds portāls izveidots, lai nodrošinātu mūsdienīgu un uz klientiem orientētu elektronisko vidi, un tiek nepārtraukti attīstīts un pilnveidots.