Norisinās Eiropas Tiesību akadēmijas Vadības padomes sēde

Šodien, 29.oktobrī, Trīrē, Vācijā norisinās Eiropas Tiesību akadēmijas ikgadējā Vadības padomes sēde, kurā tiek apspriesti ar akadēmijas vadību un Eiropas valstu tiesnešu tālākizglītību saistītie jautājumi.

Sadarbība ar Eiropas Tiesību akadēmiju ir īpaši nozīmīga kontekstā ar Tiesu administrācijas īstenoto projektu Justīcija attīstībai, kad Latvijā līdz 2022.gadam ir realizētas plašas apmācības tiesu un tiesībaizsardzības sektorā nodarbinātajiem.

Akadēmija ir vadošā un prestižākā profesionālās pilnveides iestāde Eiropā, kas nodrošina apmācības Eiropas Savienības tiesību jautājumos juridisko profesiju, kā arī valsts sektora pārstāvjiem. Tā cieši sadarbojas ar Eiropas institūcijām, kā arī nozīmīgākajām starptautiskām organizācijām tieslietu jomā.

Akadēmijas Vadības padomē, kas nosaka tās attīstības stratēģiskās prioritātes, šobrīd tiek pārstāvētas visas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Latvija Vadības padomei pievienojās 2016.gada decembrī, iegūstot iespēju, ka Latvijas tiesneši, tiesu darbinieki, juridisko profesiju pārstāvji, kā arī ierēdņi un valsts sektorā nodarbinātie iegūts būtiskas priekšrocības dalībai akadēmijas piedāvātajām mācībām un konferencēm.

Turklāt, 2018.gada sākumā Latvijas Tiesu administrācijas un akadēmijas starpā noslēgts divpusējs sadarbības līgums, paredzot ne tikai mācību rīkošanu ES tiesību jautājumos Latvijā, bet arī iespēju plašākai Latvijas lektoru iesaistei un kapacitātes celšanai.

Latviju Vadības padomes sēdē pārstāv projekta Justīcija attīstībai vadītāja Anna Skrjabina.