Norisinās konference par krāpšanas novēršanu darījumos ar nekustamajiem īpašumiem

Šodien, 18. maijā viesnīcā Radisson Blu Rīgā notiek konference “Krāpšana darījumos ar nekustamajiem īpašumiem”,  ko Eiropas Sociāla fonda (ESF) projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros organizējusi Tieslietu ministrija. To atklāja tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone un Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.

Konferences mērķis ir diskutēt un identificēt iespējamās darījumu risku pazīmes, veicināt sadarbību starp iestādēm un krāpšanas gadījumu savlaicīgu novēršanu. Konferencē piedalās tiesneši, zvērināti notāri, prokurori, izmeklētāji, advokāti, tiesu, prokuratūru un notariāta darbinieki, kas savā darbā saskaras ar darījumu izpēti, kā arī tiesību politikas plānotāji un ieviesēji.

Konference norisinās divās daļās. Pirmajā daļā notiek divas paneļdiskusijas par aktuālajām tendencēm krāpšanas gadījumos, kuros iesaistīts nekustamais īpašums, un to prevenciju, apskatot arī vienas pieturas aģentūras principu kā garantiju kvalitatīvai un drošai nekustamo īpašumu reģistrācijai, kā arī ārvalstu pieredzi elektronisko reģistru jomā, riskus ārvalstu pilnvaru izmantošanā un tiesu praksi šajā laukā

Bez tam tiks runāts par zemesgrāmatas ieraksta publisko ticamību, Finanšu darījumu darba grupas rekomendācijām un krāpšanas rezultātā valstij nodarīto zaudējumu apmēriem. Ar prezentācijām uzstāsies Ģenerālprokuratūras, Satversmes tiesas, zvērinātu notāru, zvērinātu advokātu, zemesgrāmatu pārstāvji, kā arī pieredzē dalīsies notariāta pārstāvis no Spānijas.

Savukārt konferences otrajā daļā no plkst. 14.30 līdz 16.00 tiks veidotas divas darba grupas šaurākam dalībnieku lokam, lai diskutētu par tiesu praksi un apspriestu sadarbības pilnveidošanas iespējas tādos jautājumos kā darījuma dokumentu un dalībnieku izpēte, informācijas sistēmās uzturēto datu izmantošanu labākai sadarbībai starp iestādēm, kā arī problemātiskajiem aspektiem saistībā ar labticīgā ieguvēja tiesību aizsardzību. Darba grupu diskusiju secinājumus paredzēts apkopot un izplatīt konferences dalībniekiem elektroniski pēc konferences.

 

Balstoties uz Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, sagatavoja Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos