Norisināsies starptautiska konference “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā”

Šī gada 13. septembrī Rīgā, viesnīcā “Tallink hotel Rīga” (Elizabetes ielā 24), norisināsies starptautiska konference “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā”, ko organizē Tiesu administrācija sadarbībā ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001)  ietvaros.

Konferences mērķis ir veicināt vienotu izpratni par tiesu ekspertīžu iespējām, ekspertīžu rezultātu novērtēšanu, interpretēšanu,  tiesu ekspertīžu lomu un nozīmi kopējā kontekstā ar citiem pierādījumiem, ekspertīžu noteikšanas pamatotību un ekspertīzes apjoma izdevumu samērojamību ar nodarījumu, rezultātu izmantošanu tiesvedības procesā un citiem aktuāliem jautājumiem. Minētās konferences mērķgrupa ir tiesu eksperti, prokurori un tiesneši.

Konferences "Eksperta atzinuma loma tiesvedībā" darba kārtība

8:30 – 9:00

Reģistrācija

9:00 – 9:10

Konferences atklāšana

/Ē.Kalnmeiers /Ģenerālprokurors/, E.Balševics /TA direktors/

9:10 – 9:30

Ekspertīze kriminālprocesā

Juris Stukāns /Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, Latvija/

9:35 – 9:55

“Eksperta atzinums kā viens no pierādījumiem civilprocesā un tā vērtēšana”

Lauris Rasnačs, Mārcis Krūmiņš /zvērināti advokāti, Latvija/

10:00 - 10:20

"Mūsdienīga eksperta atzinuma analīze - taisnīgs spriedums"

Gunta Ozoliņa /Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese, Latvija/

10:25 – 10:45

Kafijas pauze

10:45 – 11:05

"Loģiskā analīze un novērtējoša atzinuma sniegšana"

Jonathan Morris /tiesu eksperts, ENFSI rokrakstu ekspertu darba grupas ENFHEX vadītājs, Skotija/

11:10 -11:30

“Eksperta liecība videokonferencē”

Maija Alksne /kvalitātes vadītāja, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Latvija/

11:30 – 12:00

Diskusijas

12:00 - 13:00

Pusdienas

13:00 – 13:30

"Tiesu eksperta atzinuma kā pierādījuma vērtība: no nozieguma vietas līdz tiesai"

Birgitta Rasmusson /eksperte Zviedrijas Nacionālais tiesu ekspertīžu centrs, Zviedrija/

13:35 – 14:00

Tiesu eksperta atzinuma vērtēšana

Kelly Sheridan /vadošā lektore tiesu ekspertīzes zinātnē, Nortumbrijas Universitāte, Ņūkāsla, Lielbritānija/

14:05 – 14:25

“Ekspertu atzinuma pārbaudes iespējas”

Saulvedis Vārpiņš /zvērināts advokāts, Latvija/

14:30 – 14:50

"Tiesu ekspertīzes secinājumu vērtība tiesas spriedumos"

Gabrielė Juodkaitė-Granskienė /Lietuvas Augstākās tiesas tiesnese, Lietuva/

14:50 – 15:10

Kafijas pauze

15:10 – 15:30

"Tiesu ekspertu iesaiste un nozīmība Vācijas civiltiesībās"

Katrin Seidel /Ķīles apgabaltiesas priekšsēdētāja, Vācija/

15:30 – 16:00

Diskusijas

16:00

Noslēgums