Nosaka tiesu darbības teritorijas pēc Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas reorganizācijas

2015.gada 27.janvārī, Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju, kas paredz Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas reorganizāciju.

2014. gada 30. oktobrī Saeimā pieņemti grozījumi likumā "Par tiesu varu", kas paredz Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas darbības izbeigšanu un funkciju pārdali, līdz ar ko nepieciešams grozīt arī minētos noteikumus, lai skaidri būtu norādītas jaunās tiesu darbības teritorijas.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, uzsverot, ka Rīgas un Pierīgas tiesu reorganizācija atvieglos tiesu pieejamību iedzīvotājiem, norāda: "apvienojot tiesnešu amata vietas vienā tiesā, varēs vēl efektīvāk nodrošināt tiesnešu specializāciju un mazināt viņu nevienmērīgo noslodzi – ilgtermiņā tas ļaus samazināt arī lietu izskatīšanas termiņus".

Paredzēts, ka no šī gada 1. marta Siguldas tiesu reorganizēs, to pievienojot Rīgas rajona tiesai, savukārt Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu reorganizēs, pārceļot tās tiesnešus darbā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un citās noslogotākajās Rīgas pilsētas tiesās – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā. Pēc izmaiņu stāšanās spēkā Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā iekļausies arī Siguldas tiesas darbības teritorija, savukārt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā - arī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas darbības teritorija.

Lai arī Siguldas pilsētas tiesas pievienošana Rīgas rajona tiesai nozīmē pārveidi organizatoriskā līmenī (viens tiesas priekšsēdētājs, vienota lietu sadales sistēma, tiesnešu slodžu izlīdzināšana), bet faktiski Siguldas tiesas nams un tajā strādājošie darbinieki paliks turpat, kur bijuši līdz šim. Turpmāk Siguldas iedzīvotāji varēs iesniegt savus pieteikumus tiesā gan Siguldā, gan Rīgā. Savukārt, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, jau šobrīd ir fiziski ir izvietotas vienā ēkā Abrenes ielā 3.

Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

 

Laura Majevska

Tieslietu ministrijas

Administratīvā departamenta

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja