Noslēgusies Ekonomisko lietu tiesas tiesneša amata kandidātu atlases ceturtā kārta

Atlases ceturtajā kārtā pretendentiem bija jāsniedz risinājums juridiskās problēmas uzdevumiem – rakstiski jāatrisina divi kāzusi saistībā ar tiesas kompetences jautājumiem un tie mutiski jāaizstāv. Pārbaudījums notika attālināti. Tā pirmajā daļā pretendents, izmantojot atļautos normatīvos aktus, noformēja divu kāzusu (komerctiesībās un krimināltiesībās) risinājumu rakstveida daļu. Tika nodrošināta pretendentu darba uzraudzība tiešsaistē. Pēc noteiktā laika beigām pretendenti risinājumus nosūtīja atlases komisijai.

Komisija bija sadalījusies trīs daļās, katra uzklausīja un iztaujāja 6–7 pretendentus. Prezentācijas tika ierakstītas, lai pēc tam ikviens komisijas loceklis varētu noklausīties visu pretendentu risinājumu mutvārdu izklāstu. 

Dzintra Balta, Tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētāja: “Kāzusus nodrošināja komisijas locekļi, kuri ir attiecīgo jomu (komerctiesības un krimināltiesības) tiesneši sadarbībā ar Senāta Civillietu departamentu un Krimināllietu departamentu, kā arī ar visu komisiju. Uzsvars tika likts uz attiecīgās jomas tiesību jautājumu. Tas nebija vienkāršs uzdevums – kāzusā ietvert kā materiālo tiesību jautājumu, tā arī praktiskai dzīves situācijai pietuvinātu gadījumu, kurā jārisina dažādi procesuālo tiesību jautājumi. Turklāt, iedzīvinot jauno atlases kārtību, tas notika pirmoreiz, kā arī laika ietvars ierobežoja plašāku diskusiju iespējas.” 

Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšana paredzēta marta beigās, tādēļ atlases komisijas mērķis ir pēc iespējas ātrāk noslēgt tiesnešu atlasi, lai viņiem būtu vairāk laika apgūt prasmes, kas nepieciešamas reālajam darbam – kā sagatavoties tiesas sēdei, tās vadīšana un nolēmumu rakstīšana, sadarbība un komunikācija ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Mācību laikā tiesnešiem palīdzēs gūt priekšstatu par darba pienākumiem un trenēt prasmes, kas nepieciešamas tiesneša darbam. Kopējais sākotnējo mācību apjoms plānots aptuveni 120 akadēmiskās stundas.

Pēdējā atlases kārtā pretendentiem būs personīgo un sociālo kompetenču intervija.