Noslēgusies Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu amata kandidātu atlases trešā kārta

Šā gada 9.decembrī notika Ekonomisko lietu tiesas tiesneša amata kandidātu atlases trešā kārta – profesionālo zināšanu pārbaudes tests. 

Tajā pārbaudīja pretendenta izpratni par Satversmē ietvertajām konstitucionālajām vērtībām, aktuālajām atziņām, kas izriet no ES Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Satversmes tiesas un Augstākās tiesas judikatūras dažādās tiesību nozarēs, šo tiesu nolēmumu procesuālo un saturisko nozīmi tiesneša darbā, kā arī par procesuālo tiesību normām un juridisko metodi.

 

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus, testa norise notika divās tiesās, katram pretendentam testa rakstīšanai nodrošinot atsevišķu telpu. Atlases komisijas locekļi pretendentu dalībai pārbaudes testa laikā sekoja līdzi attālināti, izmantojot MS Teams programmu un telpā, kurā atradās pretendents, bija nodrošināts viss nepieciešamais, lai atlases komisija attālināti varētu novērot testa norisi – dators, kamera, pieslēgums kopīgajai platformai. Pretendentam, kurš laikus bija informējis organizatorus, ka viņam jāatrodas pašizolācijā, tika rasts individuāls, drošs risinājums. 

Dzintra Balta, Tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētāja: “Šī bija izaicinājumiem bagāta diena, bet galvenais, ka tika saglabāta savstarpēji labvēlīga gaisotne, viss noritēja veiksmīgi, un atlases trešā kārta ir notikusi. Kandidāti stundu pildīja testu, bet visi komisijas locekļi, sadalot katram attiecīgu skaitu kandidātu, sekoja darbam tiešsaistes režīmā. Darbi pašreiz atrodas komisijas rīcībā un tiek pārbaudīti.”  

Atlases ceturtajā kārtā pretendentiem būs jāsniedz rakstisks risinājums juridiskās problēmas uzdevumiem – divi kāzusi saistībā ar tiesas kompetences jautājumiem un to mutiska aizstāvēšana, savukārt, pēdējā atlases kārtā pretendentiem paredzēta personīgo un sociālo kompetenču intervija. 

Ekonomisko lietu tiesa darbu sāks 2021. gada martā.