Notāriem paredzēs tiesības veikt laulības reģistrāciju

Š.g. 6. augustā, valsts sekretāru sanāksmē izsludināti „Grozījumi Civillikumā”, „Grozījumi Notariāta likumā”, „Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā”, kas nosaka zvērinātu notāru pilnvaras veikt laulības reģistrāciju.

Izstrādātais regulējums paredz, ka arī zvērināti notāri būs tiesīgi reģistrēt laulību, tai skaitā paši veiks ierakstus civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmā, nevis sūtīs ziņas dzimtsarakstu nodaļai. Tādējādi tiek paplašinātas izvēles iespējas personām, kuras vēlas noslēgt laulību, piedāvājot alternatīvu veidu, kādā personas var sakārtot savstarpējās attiecības. Regulējumā piedāvātā iespēja laulāties pie zvērināta notāra saistāma ar iespēju konfidenciālā procesā nodrošināt privātās dzīves neaizskaramību un iegūt paplašinātu juridisku konsultāciju par normatīvo regulējumu, kas attiecas uz laulāto personiskajām un mantiskajām attiecībām.

Otrkārt, likumprojekts paredz atteikties no divu liecinieku obligātas klātbūtnes laulības reģistrācijas procesā gan pie notāra, gan dzimtsarakstu nodaļā. Minētais grozījums izstrādāts, ņemot vērā, ka mūsdienās šādai prasībai pēc divu pilngadīgu liecinieku obligātas klātbūtnes vairs nav juridiska pienesuma, tas ir vēsturisku tradīciju jautājums. Liecinieku aicināšana tiek atstāta to personu ziņā, kuras vēlas izmantot šo simbolisko iespēju un noslēgt laulību liecinieku klātbūtnē, regulējumā paredzot personām tiesību pieaicināt ne vairāk kā divus lieciniekus.

Likumprojekts „Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā” paredz arī citus grozījumus, lai pilnveidotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas regulējumu un novērstu likuma neatbilstības faktiskajai situācijai.

Grozījumi vēl jāskata Ministru kabinetā. Ar likumprojektiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.