OECD eksperti aicina uzņēmējus piedalīties organizētajās fokusgrupu intervijās

OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Publiskās pārvaldības un Teritoriālās attīstības direktorāts) eksperti būtu pateicīgi, ja uzņēmēji atsauktos piedalīties OECD organizētajās fokusgrupu intervijās, daloties ar savu viedokli par problēmām un trūkumiem, kas traucē mūsdienīgai uzņēmējdarbības videi. Interviju mēŗķis ir nodrošinātu draudzīgāku vidi attiecībās ar valsts iestādēm.

Fokusgrupu intervijas tiek organizētas, lai pārrunātu jautājumus par valsts iestāžu sniegto pakalpojumu ērtumu, pieejamību, kā arī nevajadzīgām un liekām formalitātēm un darbībām, kas jāveic, piemēram, reģistrējot uzņēmumu. Interviju laikā tiks izzināts viedoklis par galvenajiem šķēršļiem uzņēmējiem, tai skaitā arī administratīvo slogu uzņēmējiem, kas var izpausties kā pārāk sarežģītas vai nevajadzīgas procedūras, neizpildāmi nosacījumi, nepamatotas prasības sniegt oficiālus dokumentus u.c.

Pieteikšanās:

Rakstot uz e-pastu: lauma.legzdina@ta.gov.lv

Interviju laiki:

Ceturtdiena, 05.10.2017.

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

Vieta: Tiesu administrācija, Antonijas iela 6, Rīga.

Darba valoda paredzēta angļu valoda, ja nepieciešams nopdrošināt tulkojumu, lūdzu informējiet par tulka nepieciešamību rakstot uz e-pastu: lauma.legzdina@ta.gov.lv

Tāpat uzņēmēji ir aicināti aizpildīt  aizpildīt aptauju par Latvijas komerctiesību regulējumu, tieslietu nozarē sniegto pakalpojumu pieejamību un strīdu risināšanas vidi Latvijā. Aptauja pieejama šeit: https://www.surveymonkey.com/r/OECD_Questionnaire_for_Businesses_LV

Šī aptauja un fokusgrupas intervijas ne vien palīdzēs sagatavot pārskatu par komerctiesību režīmu un saprast valsts pakalpojumu noderīgumu un ērtumu saimnieciskās darbības veicējiem, bet arī apzināt uzņēmēju juridiskās problēmas un to risināšanas ceļus.

Šī OECD vizīte tiek īstenota Tieslietu sistēmas novērtējuma ietvarā, kas savukārt tiek organizēts pateicoties projektam “Justīcija attīstībai”, kuru  īsteno Tiesu administrācija ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu. Šī novērtējuma izstrāde ir tieši saistīta ar mērķi uzlabot tieslietu jomas darbību, atbalstīt ekonomikas attīstību un izaugsmi. Novērtējums ietvers neatkarīgu analīzi attiecībā uz Latvijas tiesu sistēmas darbību, kā arī rekomendācijas tās iespējamai pilnveidei un modernizācijai. Secinājumi tiks izmantoti kā bāze konkrētu reformu plānu sagatavošanai, kā arī normatīvo aktu iespējamiem grozījumiem.

Lauma Legzdiņa

Tiesu administrācijas Eiropas sociālā fonda

Projekta koordinatore

E-pasts: lauma.legzdina@ta.gov.lv