OECD ģenerālsekretārs pauž atbalstu TM iecerei veidot specializētu tiesu finanšu un ekonomisko noziegumu lietu izskatīšanai

Trešdien, 29. maijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāru Anhelu Guriju (Angel Gurría), lai pārrunātu OECD 3. fāzes novērtējumu, Ekonomikas pārskatu par Latviju, kā arī apspriestu specializētas tiesas izveidi komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu lietu izskatīšanai.

Tikšanās laikā J.Bordāns savā uzrunā uzsvēra: “Mēs ļoti novērtējam OECD sniegto atbalstu un ekspertu izteiktās rekomendācijas ekonomiskās situācijās uzlabošanai Latvijā, kā arī apzināmies, ka to izpilde nav tikai uzlikts pienākums, bet gan noderīgi virziena rādītāji, kas reāli spēj palīdzēt esošās situācijas uzlabošanai valstī. Turklāt Tieslietu ministrijas iecere veidot specializētu tiesu varētu būt vēl viens spēcīgs “ierocis” finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai”.

Tieslietu ministrs arī pauda nepieciešamību stiprināt Latvijas tiesībsargājošo iestāžu spēju īstenot pieņemtos likumus, uzsverot, ka likuma uzrakstīšana ir tikai puse darba – būtiski ir arī nodrošināt, lai attiecīgās iestādes spētu šos likumus efektīvi piemērot praksē.

Sarunas ietvaros A.Gurija izteica atbalstu Tieslietu ministrijas rosinājumam veidot specializētu tiesu korupcijas, finanšu un ekonomisko noziegumu lietās, kā arī uzsvēra Meksikas veiksmīgo piemēru šāda veida tiesas izveidē.

Vienlaikus OECD ģenerālsekretārs atzīmēja, ka ar specializētas tiesas palīdzību Meksikā izdevies uzlabot gan lietu izskatīšanas termiņus, gan paaugstināt spriedumu kvalitāti, turklāt, izskatot vienas kategorijas lietas, tiesneši to spēj darīt daudz profesionālāk, ātrāk un kvalitatīvāk.

Cita starpā abas puses atzina ekonomisko noziegumu un korupcijas apkarošanas nozīmi tieslietu sistēmā ne tikai taisnīguma panākšanas, bet arī biznesa vides uzlabošanas nolūkos, iedrošinot uzņēmējus, ka nepieciešamības gadījumā viņu intereses ātri un kvalitatīvi tiks aizstāvētas tiesā.

Tikšanās noslēgumā A.Gurija atzinīgi izteicās par Latvijas paveikto rekomendāciju izpildē, kā arī apliecināja OECD gatavību sniegt visa veida atbalstu Latvijai.

 Alise Dārzniece

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036920;

E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv