Paldies Latgales apgabaltiesas tiesnesei Ilgai Zalužinskai par tiesiskuma stiprināšanu 36 gadus

Šodien, 2022. gada 15. septembrī, pēdējā darbadiena ir Latgales apgabaltiesas tiesnesei Ilgai Zalužinskai, kura dodas pensijā. Darbu tiesā viņa sāka 1986. gada septembrī, kad tika ievēlēta par Rēzeknes rajona tautas tiesas tiesnesi. Pēc deviņiem nostrādātiem gadiem, 1995. gada martā, Latvijas Republikas Saeima apstiprināja viņu par Latgales apgabaltiesas tiesnesi. Ilga Zalužinska strādāja Krimināllietu tiesas kolēģijā.

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilggadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu I. Zalužinska apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “zelta” spalvu un par pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu.

Latgales apgabaltiesas kolēģi pateicas tiesnesei par ilgo, apzinīgo, profesionālo pienākumu pildīšanu, spriežot taisnīgu tiesu.

Alla Šilova, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja: “Darba gaitas noslēdz kolēģe, augstas klases profesionāle, tiesnese ar Lielo burtu. Paldies par darbu, nozīmīgu  ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un tiesas prestiža celšanā. Latgales apgabaltiesas kolektīva vārdā pateicos par godprātīgu attieksmi pret darba pienākumu veikšanu, teicamu tiesas sēžu vadīšanu bez nevajadzīgām replikām un piezīmēm, ironijas, bet ar cieņpilnu attieksmi pret cilvēkiem. Paldies par padomiem un kopā būšanu notikumos, pasākumos un tiesas dzīvē. Ļoti novērtējām tiesneses dalīšanos pieredzē un jauno kolēģu apmācību, visu darot no sirds un ar lielu atbildības sajūtu. Paldies par kopā nostrādātajiem gadiem!”

Arī Tiesu administrācija pateicas Ilgai Zalužinskai par profesionālu darbu tiesas, tiesu sistēmas, tieslietu jomas attīstībā un stiprināšanā!