Paldies Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesēm Ilgai Neimanei un Baibai Strautai par tiesiskuma stiprināšanu gandrīz 30 gadu garumā

2022.gada 29.aprīlī un 30.aprīlī pēdējā darbadiena Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir tiesnesēm zemesgrāmatu jautājumos Ilgai Neimanei un Baibai Strautai, kuras dodas pensijā.

Abas tiesneses devušas nozīmīgu ieguldījumu zemesgrāmatu darbības izveidošanā un attīstībā. Ilga Neimane par tiesnesi nostrādājusi 29 gadus, savukārt Baiba Strauta – 26 gadus. 

  

Inese Kalniņa, Tiesu administrācijas direktora vietniece attīstības un juridiskajos jautājumos:

"Ilga Neimane ilgus gadus bija Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas vadītāja. Viņa regulāri pieņēma apmeklētājus un atrisināja daudzus sarežģītus gadījumus nekustamā īpašuma nostiprināšanai zemesgrāmatā. Nereti bija jāstrādā paaugstinātas slodzes apstākļos, lai lietas izskatītu likumā noteiktos termiņos. Tas prasīja labas organizatoriskas prasmes, kuras tiesnesei piemīt. Profesionāli darbojās zemesgrāmatu procesu datorizācijā un vienmēr bija no tiem tiesnešiem, kas Saeimas Juridiskajā komisijā aizstāvēja jaunās idejas. Pateicoties viņai, mums vieniem no pirmajiem bija mūsdienīga valsts informācijas sistēma – Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata. "

Tiesnese vadīja lielāko zemesgrāmatu nodaļu valstī, sekmīgi sakārtojot iekšējos darba procesus, lai nekustamā īpašuma īpašnieki operatīvi iegūtu tiesību nostiprinājumu. Strādāt efektīvi, būt par piemēru kolēģiem, darboties radoši, ar lielisku intuīciju rast labākos problēmu risinājumus, vienmēr būt līderim mūsdienīgu risinājumu iedzīvināšanā – tā es raksturoju tiesnesi Ilgu Neimani. Liels paldies par daudzu gadu ieguldījumu tiesu sistēmas stiprināšanā un attīstībā!

Ināra Jaunzeme, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese:

"Tiesnese Ilga Neimane ir devusi vislielāko ieguldījumu Latvijas zemesgrāmatu darbības atjaunošanā, izveidē un attīstībā. Darbs zemesgrāmatu jomā ir bijis viņas sirdslieta un mūža ieguldījums gandrīz 30 gadu garumā.  

Būdama ļoti aizrautīga, mērķtiecīga  un  enerģiska, Ilga Neimane paspēja gan izveidot un vadīt Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļu, gan līdzdarboties Tieslietu ministrijas darba grupās, lai pilnveidotu un modernizētu zemesgrāmatu sistēmu. 

Tajā laikā es strādāju Tieslietu ministrijas Zemesgrāmatu departamentā un atceros, ka daudzās situācijās tieši Ilgas entuziasms, kompetence  un optimisms bija izšķirošais faktors, lai nepadotos dažādiem šķēršļiem un grūtībām, meklējot iespējas un labākos risinājumus Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izveidē.

Tas, ka šodien Latvijā ir izveidota un darbojas viena no efektīvākajām un modernākajām datorizētajām zemesgrāmatām Eiropā, neapšaubāmi, ir arī Ilgas nozīmīgs nopelns.

Šodien kolēģei Ilgai Neimanei es varu sacīt – ir jābūt liela padarīta darba un gandarījuma sajūtai, jo garie darba gadi kā mazi ķieģelīši iebūvēti stipros zemesgrāmatu sistēmas pamatos. Paldies par kopīgo darbu, zināšanām, padomu un atbalstu! Lai jauni izaicinājumi, veselība un nezūdošs optimisms!"

Ilze Ieviņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese:

"Ar Ilgu esmu kopā strādājusi 29 gadus. Nekas nevar izdzēst no mūsu atmiņām 1993.gada aprīli, kad iepazināmies. Abas bijām apstiprinātas par Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku vietniecēm. Rīgas pilsētas zemesgrāmatai telpu vēl nebija, tāpēc pirmo reizi Ilga atnāca pie manis uz iepriekšējo darba vietu un lēnām sākām saprast, kāds būs mūsu darbs: Zemesgrāmatu likums, apgūt mums toreiz svešus svešvārdus – koroborācija, hipotēka, folijas. Daudz laika pavadījām Valsts arhīvā, iepazīstoties ar ierakstiem zemesgrāmatās. 1993.gada jūnijā Rīgas pilsētas zemesgrāmatai tika ierādītas telpas 11.novembra krastmalā un nodaļas vienīgās mēbeles bija daži veci krēsli. Kad no Rīgas pilsētas Zemes dienesta atnāca ziņa, ka ir atjaunotas īpašuma tiesības Rīgas pilsētā un būs jāveic nostiprinājuma ieraksts zemesgrāmatā, tika sagādāts viens galds. 1993.gada 6.jūlijā Ilga veica pirmo ierakstu Latvijas atjaunotajā zemesgrāmatā. 

Viņa izveidoja Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļu un to vadīja 15 gadus, nepārtraukti cīnoties par materiāli tehnisko bāzi, telpu un kadru trūkumu. Šodien spilgti atceros, kā atnesām no Tieslietu ministrijas mūsu nodaļai piešķirto pirmo rakstāmmašīnu. Nenovērtējams ir Ilgas paveiktais darbs, kas saglabājis zemesgrāmatu atrašanos tiesu sistēmā, kas nodrošina mūs visus ar tādu tiesisku zemesgrāmatu mehānismu, kuru nevar ietekmēt dažu cilvēku domas, griba un nepamatota rīcība. Novēlu Ilgai nedaudz atpūsties no darba skrējiena un nešaubos, ka viņa vēl dos padomus citiem par zemesgrāmatu praksi un darbības principiem."

Žanna Zujeva, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietniece:

"2004.gada janvārī sāku strādāt Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā par tiesnesi. Ilgu uzskatu par savu darbaudzinātāju, jo pirmajos un visgrūtākajos darba gados esmu jutusi viņas atbalstu, zināšanas un saņēmusi padomus. Ilgai bez kautrēšanās varēja izstāstīt savas šaubas, mulsumu sarežģītās situācijās. Viņa vienmēr uzklausīja, izvērtēja visus argumentus, izklāstīja savu redzējumu no “par” un “pret” pozīcijām.

Apbrīnojama ir viņas enerģija, neapsīkstošā kāre un alkas mācīties, apgūt kaut ko jaunu un zināšanas nodot tālāk.

Paldies par kopīgo darbu! Nekad nezaudēt optimismu un vēlmi darboties!"

I.Neimane bijusi ilggadēja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle. Par ilggadēju radošu un izglītojošu darbu zemesgrāmatu jomā viņa apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “zelta” spalvu un Tieslietu ministrijas III pakāpes atzinības rakstu par ieguldījumu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izveidē.

Žanna Zujeva, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietniece:

"Ar kolēģi Baibu Strautu iepazināmies 2004.gadā, kad sāku strādāt par tiesnesi Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā. Baiba ir ārkārtīgi nosvērts, dziļi inteliģents un mīļš cilvēks, tāpēc viņas klātbūtnē nav iespējams dusmoties, kļūt nelaipnam vai īgnam. Viņas cilvēciskums, žēlsirdība ir apbrīnojama. Visu šo daudzo gadu laikā neesmu dzirdējusi, ka Baiba paaugstinātu balss toni, būtu bijusi īgna vai pateikusi kādu ļaunu vārdu. Pat tādos brīžos, kad burtiski slīkām darbos un emocijas lauzās arī gaiteņos, Baibiņa klusa, mierīga, sakoncentrējusies sēdēja savā kabinetā un strādāja.

Paldies par Tavu cilvēcību un dāsno sirdi!"

Inese Kazjonova, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese:

"Ar Baibu esmu pazīstama no 2006.gada, kad sāku strādāt Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā par tiesnesi. No pirmajām darba dienām Baiba bija atbalsts, palīgs un padomdevēja man, kura tikko bija uzsākusi darba gaitas tiesneša amatā. Baiba ir cilvēks ar augstu darba ētiku pret sevi un citiem, atbildību par darāmo, toleranci, savstarpējo cieņu un nosvērtību. Viņa ir izpalīdzīga. Ja kāds lūdz padomu, neatsaka palīdzēt ikvienam kolēģim un sniegt atbalstu no visas sirds. Ir gatava uzklausīt un argumentēti sniegt savu viedokli par dažādiem ar tiesneša amata pienākumu pildīšanu saistītiem jautājumiem. Ir zinoša, sirsnīga, izpalīdzīga un erudīta kolēģe. Baiba ir paraugs, kādam jābūt tiesnesim.

Ar viņu ir iespējams sirsnīgi izrunāties par jebkuru darba, sadzīves vai ģimenes jautājumu – spēj ieklausīties, saglabāt mieru un savaldību. 

Baiba, paldies par kopīgo darbu, palīdzību un atbalstu. Ejot uz priekšu, lepojies par sasniegto darbā un dzīvē! Lai tagad ir iespēja realizēt to, kam agrāk nebija vaļas un kas tika atlikts darba dēļ. Veiksmi realizēt jaunus izaicinājumus, nekad nezaudēt optimismu un sirds siltumu! "

Irina Norkusa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese:

"Baiba Strauta man vienmēr asociējusies ar mierīgu un korektu personību, kura kalpojusi kā paraugs citiem kolēģiem, kā radīt cieņpilnu attieksmi pret sevi un izveidot līdzvērtīgas, nosvērtas koleģiālas attiecības. Baibai piemīt dabas dota iekšējā inteliģence, viņa nekad nav atļāvusies būt skarba vai noraidoša, tādējādi iegūstot patiesu cieņu kolēģu vidū. Viņa vienmēr bijusi atsaucīga un nekad nav liegusi padomu jebkurā jautājumā, kas attiecas uz darbu. Vienmēr strādājusi ar ļoti augstu pienākuma apziņu, saglabājot subordināciju un patiesu cieņu pret kolēģiem.  Baibai piemīt plaša un pietiekami jūtīga iekšējā pasaule un spēja līdzpārdzīvot apkārtējiem notikumiem, vienlaikus saglabājot vēsu prātu paveikt ikdienas pienākumus ar augstu precizitāti un atbildību. Baibas dzīves vērtību izpratne un godīgā attieksme pret saviem pienākumiem ir bijis patiess ieguldījums zemesgrāmatu darbībā un tiesu sistēmā kopumā. Paldies par ieguldīto darbu, novēlu arī turpmāk nepazaudēt sirsnīgo attieksmi pret apkārtējiem un atrast dzīvē to, kas vairo prieku!"

Tiesu administrācija pateicas tiesnesēm Ilgai Neimanei un Baibai Strautai par profesionālo ieguldījumu, pieredzi un zināšanām, veicinot ikviena tiesā strādājošā izaugsmi!