Paldies tiesnesei Dagnijai Bērziņai par ilggadēju darbu un ieguldījumu tiesu sistēmā

Šodien, 2022. gada 4. novembrī, pēdējā darbadiena tiesneša amatā Rīgas pilsētas tiesas (pirms tam Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas) tiesnesei Dagnijai Bērziņai, kura dodas pensijā.

Par tiesnesi D.Bērziņa nostrādājusi 26 gadus. 1996. gada jūnijā Latvijas Republikas Saeima viņu iecēla un 2001. gada oktobrī apstiprināja par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi.

Par būtisku ieguldījumu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību tiesnesei piešķirts Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības raksts un “sudraba spalva”. 

Anda Kraukle, Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja: “Tiesnese Dagnija Bērziņa visu laiku, ko strādājusi tiesā, vienmēr bijusi ļoti patīkama komunikācijā gan kā kā tiesnese tiesas zālē, gan arī kā kolēģe. Viņa vienmēr ir pildījusi savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas un uzturējusi pozitīvu un atvērtu gaisotni savā tiesas sastāvā. Dagnija Bērziņa nekad nav atteikusi sniegt noderīgu padomu un vienmēr ir pratusi rast skaidrību pat vissarežģītākajos jautājumos, kā arī uzturējusi cieņpilnas un draudzīgas attiecības ar tuvākajiem kolēģiem. Tiesnesei piemīt spējas būt pacietīgai, nosvērtai, atbalstošai, ar izteiktu taisnīguma izjūtu, un viņa ir paraugs ne tikai jaunajiem tiesnešiem, bet arī jau pieredzējušiem kolēģiem. Paldies tiesnesei par ieguldījumu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā! Viņas darbs bijis ļoti nozīmīgs un viņa pati kā personība – viennozīmīgi iedvesmojoša.”

Tiesu administrācija arī pateicas tiesnesei Dagnijai Bērziņai par ilggadēju un paliekošu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmā, pieredzi un zināšanām, ko viņa 26 gadus sniedza, strādājot par tiesnesi.