Paldies tiesnesei Ilzei Ieviņai par 30 gadu ieguldījumu zemesgrāmatu attīstībā!

Šodien, 2024. gada 28. martā, pēdējā darbadiena tiesneša amatā ir Rīgas pilsētas tiesas tiesnesei Ilzei Ieviņai, kura pēc 30 nostrādātiem gadiem dodas izdienas pensijā.

.

.

1993. gada aprīlī Latvijas Republikas Augstākā Padome iecēla I. Ieviņu par Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieci.

Saskaņā ar 1997. gada 20. februāra grozījumiem likumā “Par 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanos kārtību” I. Ieviņu atzina par Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi un 2002. gada oktobrī Saeima apstiprināja viņu par Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.

2008. gada augustā tieslietu ministrs tiesnesi iecēla par Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieci. Šos pienākumus viņa pildīja līdz 2013. gada augustam.

Saskaņā ar 2012. gada 1. janvāra grozījumiem likumā “Par tiesu varu” Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļa iekļauta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas sastāvā, bet ar 2019. gada jūniju Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļa pārdēvēta par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu. Pēc tiesu reformas 2022. gada augustā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pārdēvēta par Rīgas pilsētas tiesu. Līdz ar to tiesnese I.Ieviņa pildīja tiesneša pienākumus šajā tiesā. 

Tiesnese apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu par ieguldījumu zemesgrāmatu darbības attīstībā, tās principu un tradīciju stiprināšanā.

Žanna Zujeva, Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētājas vietniece: “Tiesnesi Ilzi Ieviņu var uzskatīt par vienu no Latvijas zemesgrāmatu darbības atjaunošanas celmlaužiem. Zemesgrāmatu sistēmā viņa ir nostrādājusi tieši tikpat ilgi, cik pastāv atjaunotā zemesgrāmata.

Būdama ļoti aizrautīga, mērķtiecīga un  enerģiska, tiesnese paspēja gan veikt savus tiešos darba pienākumus, gan līdzdarboties Tieslietu ministrijas darba grupās, lai pilnveidotu un modernizētu zemesgrāmatu sistēmu. Ilzes enerģija un apņēmība bieži bija viens no galvenajiem faktoriem, kas palīdzēja sameklēt iespējas un labākos risinājumus Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izveidē, kā arī turpmākajos gados, strādājot par Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieku, atrisināt dažādas problēmsituācijas kolektīvā.

Tas, ka šodien Latvijā ir izveidota un darbojas viena no efektīvākajām un modernākajām datorizētajām zemesgrāmatām Eiropā, neapšaubāmi ir arī Ilzes nozīmīgs nopelns.

Esmu pārliecināta, ka Ilzei Ieviņai ir liela padarītā darba un gandarījuma sajūta, jo garie darba gadi kā mazi ķieģelīši iebūvēti stipros zemesgrāmatu sistēmas pamatos. 

Paldies par kopīgo darbu, zināšanām, padomiem un atbalstu! Lai jauni izaicinājumi, veselība un nezūdošs optimisms!”

Dainis Locs, Rīgas pilsētas tiesas tiesnesis: “Ilze ir viena no tiesnesēm ar vislielāko pieredzi zemesgrāmatu jomā, kura ir līdzdarbojusies šīs jomas attīstībā kopš Zemesgrāmatu nodaļu darbības uzsākšanas. Kolēģi ļoti novērtē viņas profesionālās zināšanas. Pie Ilzes vienmēr varēja vērsties pēc padoma, un ar viņu ir viegli sadarboties. Tiesnese mūsu kolektīvā radīja pozitīvu noskaņojumu ne tikai saviesīgos darba pasākumos, bet arī ikdienā. Ar savu darba pieredzi un optimismu viņa kolektīvā iemantoja lielu cieņu. Izsaku lielu pateicību par atbalstu un iedvesmošanu laikā, kad es uzsāku pildīt tiesneša amata pienākumus.”

Inguna Helmane, Rīgas pilsētas tiesas tiesnese: “Ar kolēģi Ilzi Ieviņu iepazināmies, kad 2010. gadā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā sāku stažēties tiesneša amatā. Ilze vienmēr ir bijusi atbalsts gan darba jautājumos, gan ikdienas gaitās, nekad neatsakot savu padomu, palīdzību, kā arī pasakot labus vārdus no sirds tā, kā tikai viņa to prot.

Ilzes pieredze un zināšanas, strādājot pie zemesgrāmatu darbības atjaunošanas no pašiem pirmssākumiem 1993. gada, 30 gadu garumā, un piedaloties zemesgrāmatu attīstībā un pilnveidošanā, ir nenovērtējamas. Ar savām zināšanām viņa palīdz gan jaunajiem tiesnešiem, kad rodas šaubas jautājumos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, gan arī pieredzējušiem kolēģiem mulsuma brīžos par kādiem “seniem” dokumentiem un ierakstiem. Ilzei piemīt īpašā prasme lietas paskaidrot tā, ka viss top skaidrs un saprotams.

Un vēl Ilzes smiekli un humors, kas arī ikdienišķu darbadienu mēdza pārvērst gandrīz vai svētku dienā. Paldies, Ilze, par kopā būšanu darbā, par sirsnīgām sarunām, atbalstu, patiesumu un optimismu! Tu vari lepoties ar darba sasniegumiem, un tagad būs gaidītais laiks pievērsties savām sirdslietām.”