Paldies tiesnesei Inārai Rozītei par ieguldīto darbu tiesiskuma stiprināšanā 37 gadu garumā

Šodien, 2024. gada 17. maijā, pēdējā darbadiena tiesneses amatā ir Kurzemes apgabaltiesas tiesnesei Inārai Rozītei, kura pēc 37 nostrādātiem darba gadiem dodas izdienas pensijā.

.

.

Ināra Rozīte 1987. gadā tika ievēlēta par Kuldīgas rajona tautas tiesas tautas tiesnesi. 1993. gada decembrī Saeima apstiprināja viņu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi, bet 1995. gada martā – par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi. I. Rozīte strādāja Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā.

Krists Līcis, Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis: “Ar kaimiņiem mēdz būt dažādi – dažreiz ar tiem paveicas, citreiz ne tik… Nonākot Kurzemes apgabaltiesā, tā nu bija lemts, ka kļuvu par kaimiņu mūsu vispieredzējušākajai tiesnesei, ar kuru blakus kabinetos esam pavadījuši turpat četrpadsmit gadus. Droši varu teikt, ka man paveicās – sastapu sirsnīgu un erudītu tiesnesi, kura nepieciešamības gadījumā nekad neatteica padomu. Tāpat domāju, ka arī mūsu kolektīvam ir paveicies – Ināra ir mūsu tiesas “motors” ar nezūdošu enerģijas lādiņu, kas uztur sevī un citos dzīvesprieku. Darbs apgabaltiesā noteikti ir komandas darbs. Par kolēģi varu teikt tikai vislabākos vārdus un to, ka viņa kolektīva intereses vienmēr izvirza priekšplānā. Pāršķirot nākamo dzīves lapaspusi, vēlam saglabāt enerģijas dzirksti un ar prieku baudīt godam pelnīto atpūtu!”

Nelda Ose, Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze: “Ne katram dzīvē izdodas satikt cilvēku, ar kuru ir sajūta, ka esi saticis savu dvēseles radinieku. Man izdevās! Ar Ināru kopā strādājam jau ļoti ilgu laiku – gan Kuldīgas rajona tiesā, gan no pirmās dienas Kurzemes apgabaltiesas Kuldīgas sesijā. Kad tā tika reorganizēta un nāca piedāvājums pārcelties uz Liepāju, ilgi nedomāju un piekritu Ināras aicinājumam. Te nu mēs esam – komanda jau kopš 2009. gada. Paldies par atbalstu un padomu, par to, ka jebkurā situācijā, jebkurai problēmai radām risinājumu!” 

Par ilggadēju un godprātīgu darbu, darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu I. Rozīte apbalvota ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu, I pakāpes Atzinības rakstu un “zelta” spalvu, arī II pakāpes Goda zīmi.