Paldies tiesnesei Ingai Zālītei par tiesu darba attīstību 30 gadu garumā

Šodien, 2024. gada 31. maijā, pēdējā darbadiena tiesneses amatā ir Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniecei Ingai Zālītei, kura pēc vairāk nekā 30 darba gadiem dodas izdienas pensijā.

.

.

1993. gada aprīlī Latvijas Republikas Augstākā Padome Ingu Zālīti iecēla par Aizkraukles rajona zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci. Saskaņā ar 1997. gada 20. februāra grozījumiem likumā “Par 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanos kārtību” I. Zālīte atzīta un 2003. gada aprīlī apstiprināta par Aizkraukles Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. 

No 1997. gada marta līdz 2005. gada novembrim I. Zālīte bija Aizkraukles Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece, bet no 2005. gada decembra Saeima iecēla viņu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi.

No 2010. gada jūlija līdz 2018. gada februārim tiesnese bija Aizkraukles rajona tiesas priekšsēdētāja, bet pēc tiesu reformas 2018. gada martā I. Zālīte atzīta par Zemgales rajona tiesas (Aizkrauklē) tiesnesi. Viņa bija arī Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece. Četrus gadus Inga Zālīte bija Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle.

Ramiro Grandāns, Zemgales rajona tiesas tiesnesis: “Ar kolēģi Ingu Zālīti esmu kopā strādājis kopš 2018. gada, kad pēc Zemgales tiesu apgabala reformas tika izveidota vienota Zemgales rajona tiesa. Tiesnese, pildot Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieces pienākumus, vienmēr bijusi profesionāla, godprātīga, taisnīga, prasīga pret sevi un kolēģiem, atsaucīga, atvērta un dalījusies ar savām zināšanām. Inga Zālīte piedalījusies ne tikai manas, bet arī citu kolēģu profesionālās karjeras veidošanā, esot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle. Paldies par to! Novēlu ar prieku izbaudīt nopelnītos darba augļus, pavadīt vairāk laika ar tuviniekiem un atrast jaunus dzīves izaicinājumus!”

Gita Zenfa, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece: “Inga ir kolēģe, uz kuru vienmēr var paļauties, kura vienmēr palīdzēs, kura ieteiks, kura uzklausīs. Kolēģe ar augstu atbildības sajūtu, kurai piemīt izteikta taisnīguma izjūta. Tiesnesi raksturo spēja rast risinājumu vissarežģītākajās situācijās, saglabājot korektu nosvērtību un emocionālo inteliģenci. Inga ir cilvēks ar augstu atbildību pret darāmo, toleranci un cieņu, ir paraugs tam, kādam ir jābūt tiesnesim, jo ir patiesa sava aroda meistare. Inga savās darba gaitās ir nepārtraukti profesionāli pilnveidojusies, bijusi atvērta pārmaiņām un jaunām zināšanām. Kolektīvā cienīta un novērtēta kolēģe, ar kuru ir viegli un patīkami sastrādāties. Ar savu ilggadēju, godprātīgu darbu, strādājot par tiesnesi, ir apliecinājusi, ka ir taisnīga un godīga tiesnese, ar noteiktu un pamatotu prasīgumu pret sevi un darbiniekiem.”

Sallija Vikentjeva, Zemgales rajona tiesas tiesnese: “Ir vienmēr mazliet skumji, kad kāds zinošs un profesionāls kolēģis paziņo par darba gaitu noslēgšanu. Par Ingu Zālīti varu teikt tikai vislabākos vārdus. Viņa ir kolēģis un mentors vienlaikus, vienmēr atbalstoša un zinoša tiesnese, kura spējusi ātri un konstruktīvi novērtēt ikvienu situāciju, sniegt padomu un pieņemt svarīgus lēmumus. Inga ir lielisks piemērs tam, kādam ir jābūt tiesnesim. Atzinīgi vārdi un dažādi apbalvojumi par godprātīgi padarītu darbu ir tam pierādījums. Ir patiess prieks, ka man ir bijusi iespēja būt Ingas kolēģei. Novēlu izbaudīt pelnīto atpūtu un lai jaunais dzīves posms pilns optimisma un aizraujošiem izaicinājumiem!”

Līga Ašmane, Zemgales rajona tiesas tiesnese: “Ar Ingu Zemgales rajona tiesas vadībā kopā strādāju laikā no 2018. gada marta līdz 2023. gada augustam. Viņa ir zinoša, atbildīga, prasīga pret sevi un citiem, atklāti izsaka savu viedokli, godīga, atsaucīga. Inga ir cilvēcīga – tā ir īpašība, kas ir ļoti vērtīga šodienas apstākļos. Paldies, Inga, par kopā nostrādāto laiku, kopā paveikto un piedzīvoto, par sapratni. Tu man kā tiesas priekšsēdētājai biji ļoti liels atbalsts, mēs uz tiesas darba organizāciju un problēmu risinājumiem skatījāmies līdzīgi. Tu biji īsts komandas spēlētājs. Tāpēc ir nedaudz skumji vairs nestrādāt kopā. Novēlu Tev jaunus izaicinājumus, veselību, enerģiju un vēlmju piepildījumus! Inga, atceries – katram mākonim ir zelta maliņa!”

Šā gada maijā I. Zālīte par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā apbalvota ar Tieslietu ministrijas III pakāpes Goda zīmi, pirms tam – ar Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu par ieguldījumu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izveidē un Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu par sadarbību un atbalstu Tieslietu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā.