Paldies tiesnesei Margaritai Osmanei par 20 gadiem tiesiskuma stiprināšanā!

Šodien, 2024. gada 30. aprīlī, pēdējā darba diena ir Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Margaritai Osmanei, kura dodas izdienas pensijā. 

.

Tiesneša pienākumus M. Osmane pildīja 20 gadus. 2004. gada 15. janvārī Saeima M. Osmani iecēla par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Savukārt 2008. gada 3. jūlijā Saeima tiesnesi M. Osmani apstiprināja Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amatā.

Par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā tiesnesei piešķirts Tieslietu ministrijas Goda diploms. Tāpat tiesnesei piešķirts arī Goda diploms par ilggadēju godprātīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu.

Administratīvās apgabaltiesas kolēģi pateicas tiesnesei par ilgo, apzinīgo, profesionālo pienākumu pildīšanu, spriežot taisnīgu tiesu.

Ojārs Priedītis, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs: “Darba gaitas noslēdz profesionāla, centīga un apzinīga kolēģe, augstas raudzes profesionāle. Administratīvās apgabaltiesas vārdā pateicos tiesnesei Margaritai Osmanei par godprātīgu attieksmi pret darba pienākumu veikšanu, kā arī kopā būšanu notikumos, pasākumos un tiesas dzīvē. M. Osmane nekad nav atteikusi sniegt noderīgu padomu un vienmēr ir pratusi rast skaidrību pat vissarežģītākajos jautājumos. Ar kolēģiem tiesnese vienmēr ir uzturējusi cieņpilnas attiecības, bet savā tiesas sastāvā pratusi uzturēt pozitīvu un atvērtu gaisotni. Paldies tiesnesei par nostrādātajiem gadiem!”

Māris Birzgalis, Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis: “Bija patiess prieks vairāk nekā 20 gadus strādāt kopā ar tiesnesi Margaritu Osmani gan Administratīvajā rajona tiesā, gan Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesnese Osmane vienmēr ir bijusi ļoti koleģiāla, principiāla, ar savu skaidru skatījumu uz daudzām lietām, tai skaitā uz strīdiem, kas tiesai bija jārisina. Tagad, kad tiesnese ir beigusi savu tiesneša karjeru un dodas pelnītā atpūtā, novēlu vairāk laika veltīt sev un savai ģimenei.”

Loreta Jonkus, Administratīvās apgabaltiesas tiesneša palīdze: “Ar tiesnesi Margaritu Osmani esmu kopā strādājusi, kopš uzsāku darba gaitas Administratīvajā apgabaltiesā. Margarita vienmēr bijusi profesionāla, atsaucīga un vienmēr dalījusies ar savām zināšanām, sniegusi vērtīgus padomus un iedrošinājusi. Paldies par kopīgo darbu, cieņpilno attieksmi un dalīšanos savā pieredzē. Novēlu izbaudīt pelnīto atpūtu, kā arī rast laiku jauniem izaicinājumiem un vaļaspriekiem.”

Tiesu administrācija pateicas tiesnesei Margaritai Osmanei par ilggadēju darbu un ieguldījumu tiesu sistēmas stiprināšanā!