Paldies tiesnesei Vinetai Vaiteikai par 26 darba gadiem tiesiskuma stiprināšanā

2022. gada 1. jūlijā pēdējā darbadiena ir Kurzemes apgabaltiesas tiesnesei Vinetai Vaiteikai, kura dodas izdienas pensijā. Par tiesnesi V.Vaiteika nostrādājusi 26 gadus.  

1996. gada aprīlī Latvijas Republikas Saeima iecēla viņu par Liepājas pilsētas tiesas tiesnesi, bet 2001. gada jūnijā apstiprināja par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi. Viņa ir Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese.

Silva Reinholde, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece: “Ar Vinetu strādājām kopā jau Liepājas tiesā, bet vēlāk, kad viņa pievienojās apgabaltiesas tiesnešu komandai, mūsu sadarbība turpinājās Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā. 

Vineta ir profesionāla, centīga un apzinīga. Viņa ar vislielāko atbildības sajūtu pilda tiesneša pienākumus, līdz niansēm iedziļinās lietas būtībā, lai nonāktu pie pareiza un taisnīga lēmuma. Vienlīdz prasīga kā pret sevi, tā arī pret kolēģiem un darbiniekiem, vienlaikus saglabājot cieņpilnu attieksmi pret visiem. Kaut arī tiesneša darba ikdienā jāsaskaras ar negācijām, viņa vienmēr pratusi saglabāt sievišķību, eleganci un mieru.  

Novēlu kolēģei daudz skaistu piedzīvojumu, veltīt laiku sev un saviem mīļajiem!”

Ināra Rozīte, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese: “Ja tev ir tikai viena dziesma, tad nodziedi to tā, lai kādam būtu prieks. Ja tev ir tikai viens vārds, tad pasaki to tā, lai visi sadzirdētu. Ja tev ir tikai viena dzīve, tad dzīvo to tā, lai tavi mīļie būtu laimīgi!

Vineta ir gudra, atbildīga, akurāta un neuzbāzīga. Vispirms uzklausījusi citu viedokli, tikai tad pauda savējo. Ilgus gadus kopā strādājot, viņas sabiedrībā vienmēr jutām inteliģences, atbalsta  un sapratnes garu. Paldies par to! Paldies par ieguldīto kopdarbu mūsu kopējo sasniegumu un mērķu vārdā, par kopīgām uzvarām un zaudējumiem!

Paņem no šīs vasaras krāsainību un labākās atmiņas par savām darba gaitām, paglabā sirds dziļākajā stūrītī. Lai pārmaiņas sagādā prieku, lai prieks un optimisms aicina tuvos un tālos ceļojumos gan sapņos, gan īstenībā! Straujais dzīves skrējiens turpinās. Mūžam nāks arvien labākas dienas, kas nesīs daudz jauku brīžu tavas dzīves jaunajā nodaļā. Esi laimīga, izbaudi katru dzīves mirkli harmonijā ar sevi, bagātinies ar jauniem sasniegumiem, lai tev vienmēr  blakus mīlošas sirdis un patiesi draugi!” 

Maija Raģe, Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze: “Dzīve Tev dāvā tikai tādu pieredzi, kas vislabāk veicina Tavas apziņas evolūciju. Kā saprast, kāda pieredze Tev ir nepieciešama?  Ļoti vienkārši – tā, kuru Tu piedzīvo šobrīd.” (E.Tolle)

Mans un Vinetas kopīgais darba posma nogrieznis mērāms sešu gadu garumā. Tas nav ne maz, ne daudz, bet tik, cik nepieciešams. Man sākot pildīt tiesneša palīdzes amata pienākumus, Vineta bija un paliks mana pirmā darbaudzinātāja. Mūsu kopdarbs bija dinamisks, reizēm ne vienmēr gluds, bet allaž vērsts uz augstu darba kvalitāti. Šajā laikā man izdevās pieskarties Vinetas personības šķautnēm, kas citiem, iespējams, palikušas neredzamas. Manuprāt, mēs bijām Komanda.”

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilggadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu Vinetai Vaiteikai piešķirts Tieslietu ministrijas II pakāpes atzinības raksts un “sudraba” spalva.

Tiesu administrācija pateicas tiesnesei Vinetai Vaiteikai par ilggadēju un paliekošu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmā, pieredzi un zināšanām, ko viņa sniedza, 26 gadus strādājot par tiesnesi.