Paldies tiesnesēm Inesei Čakšai un Vijai Pužulei par 30 gadu ieguldījumu zemesgrāmatu attīstībā!

Šodien, 2024. gada 31. janvārī, pēdējā darbadiena tiesnešu amatos ir Vidzemes rajona tiesas Gulbenē tiesnesei Inesei Čakšai un Latgales rajona tiesas Balvos tiesnesei Vijai Pužulei, kuras pēc vairāk nekā 30 darba gadiem dodas izdienas pensijā.

1993. gada aprīlī Latvijas Republikas Augstākā Padome Inesi Čakšu iecēla par Gulbenes rajona zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci. Saskaņā ar 1997. gada februāra grozījumiem likumā “Par 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanos kārtību” I. Čakša atzīta par Gulbenes zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. 2003. gada aprīlī Saeima apstiprināja viņu par Gulbenes zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.

No 1993. gada aprīļa līdz 2018. gada februārim I. Čakša bija Gulbenes zemesgrāmatu nodaļas (no 2012. gada Gulbenes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa) priekšniece. Bet pēc tiesu reformas 2018. gada februārī I. Čakša atzīta par Vidzemes rajona tiesas Gulbenē tiesnesi. 

Inese Kiršteine, Vidzemes rajona tiesas tiesnese: “Inese Čakša ir viena no tiem kolēģiem, kura uzsāka pildīt zemesgrāmatu tiesneša pienākumus 1993. gadā, kad tika atjaunots Zemesgrāmatu likums un Gulbenē izveidota Zemesgrāmatu nodaļa. Inese kā toreizējā nodaļas priekšniece ieguldīja lielu darbu, lai sākotnēji nodrošinātu visu nepieciešamo darbības uzsākšanai, sākot ar pildspalvu iegādi (jo zemesgrāmatu akti tika aizpildīti ar roku) un beidzot ar krēsliem apmeklētājiem. Pa šiem gadiem pieņemts ievērojams skaits lēmumu un izvērtēti neskaitāmi dokumenti. Tiesnese vienmēr centās izprast un pareizi piemērot likumus, nav samierinājusies, ja kaut kas nav saprasts un meklēja atbildes. Ikvienu lietu, kura nonāca viņas izskatīšanā, darīja ar lielu atbildības sajūtu, jo zemesgrāmatas ierakstos kļūdas nedrīkst būt. Allaž atsaucās lūgumam un aizvietoja prombūtnē esošu kolēģi no citas nodaļas. I. Čakšas paraksts zemesgrāmatu apliecībās atrodas tūkstošiem nekustamo īpašumu īpašnieku mājās kā pierādījums viņas krietnajam darba mūžam tiesneša amatā.”

Baiba Caunīte, Vidzemes rajona tiesas tiesnese: “Tiesnese Inese Čakša tiesu sistēmā sāka strādāt 1993. gadā kā Gulbenes rajona Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece saskaņā ar Augstākās Padomes lēmumu. Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku uzdevums bija pēc daudzu desmitu gadu pārtraukuma ierakstīt zemesgrāmatā nekustamos īpašumus un nostiprināt ar tiem saistītās tiesības. Tiesnese turpmāko laiku palika uzticīga zemesgrāmatu sistēmai, tai skaitā, 2018. gadā turpinot pildīt tiesneša pienākumus Vidzemes rajona tiesā Gulbenē. Darbā tiesnese ir zinoša, sabiedriska un enerģiska kolēģe. Viņa pienākumus veic ne vien atbildīgi, bet arī pašaizliedzīgi, ir ļoti pieredzējusi un cienīta tiesas kolektīvā. Tu strādāji apzinīgi, ieliekot lietā ne tikai zināšanas, bet arī dvēseli, Tu esi ne tikai izcils speciālists savā jomā un pirmšķirīgs profesionālis, bet arī labs cilvēks. Esam pateicīgi par kopā nostrādāto laiku un sakām lielu paldies par aktīvu līdzdarbību un ieguldījumu zemesgrāmatu jomas atjaunošanā un stiprināšanā.”

Anita Romanova, Vidzemes rajona tiesas kancelejas vadītājas vietniece: “Tiesnesi Inesi Čakšu iepazinu vēl pirms viņa kļuva par zemesgrāmatu tiesnesi. Tas bija laikā, kad viņa strādāja par tiesu izpildītāju Gulbenes rajona tiesā. Inese nekad neatteica savu padomu gan darbā, gan ārpus tā. Paldies par kopīgo darbu! Novēlu turpmāk realizēt tās idejas, kurām līdz šim nepietika laika!”

Par nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un tiesu reformas īstenošanā I. Čakša apbalvota ar Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu.

Latgales rajona tiesas Balvos tiesnesi Viju Pužuli 1993. gada aprīlī Latvijas Republikas Augstākā Padome iecēla par Balvu rajona zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci. Saskaņā ar 1997. gada februāra grozījumiem likumā “Par 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanos kārtību” V. Pužule atzīta par Balvu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. 2003. gada aprīlī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja V. Pužuli par Balvu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. 

No 1993. gada aprīļa līdz 2016. gada janvārim V. Pužule bija Balvu zemesgrāmatu nodaļas (no 2012. gada Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa) priekšniece. Bet pēc tiesu reformas 2016. gada februārī V. Pužule kļuva par Rēzeknes tiesas Balvos zemesgrāmatu nodaļas (no 2019. gada jūnija Rēzeknes tiesa Balvos) tiesnesi, bet pēc tiesu reformas 2023. gada jūlijā – Latgales rajona tiesas Balvos tiesnesi.

Pēteris Novičenoks, Latgales rajona tiesas priekšsēdētājs: “Tiesnese Vija Pužule ir zinoša, profesionāla un atsaucīga kolēģe, ar kuru bijis viegli sadarboties. Tiesnese vienmēr saglabāja optimismu un pozitīvu domāšanu, spēja pielāgoties tiesu sistēmas attīstības un transformācijas procesiem, piedzīvojusi veselas divas tiesas teritoriālās reformas un bez bažām ir pieņēmusi arī digitalizācijas procesu izaicinājumus. Paldies tiesnesei par ieguldījumu tiesas un visas tiesu sistēmas labā, par tūkstošiem izlemto lietu, par tūkstošiem nolēmumu gan papīra formātā, gan Tiesu informatīvajā sistēmā saglabāto bināro kodu veidā. Novēlam atrast un sasniegt jaunus horizontus, rast un pieņemt jaunus, sirdij un dvēselei tīkamus izaicinājumus!”

Simona Gmireka, Latgales rajona tiesas tiesnese: “Vija ir sirsnīga un izpalīdzīga kolēģe. Ar savu nosvērtību, dzīves pieredzi un uzkrātajām zināšanām, viņa mūsu tiesas kolektīvā ir ienesusi mieru un nosvērtību. Lai jaunais dzīves posms atnes patīkamas pārmaiņas un sapņu piepildījumu!”

Tiesneses tuvākās kolēģes no Latgales rajona tiesas Balvos Larisa Lobanova, Gunita Kubaka un Anita Supe Viju Pužuli raksturo kā zinošu, prasīgu pret sevi un citiem, saprotošu, atsaucīgu, izpalīdzīgu un apveltītu ar labu humora izjūtu. Tiesneses pienākumus vienmēr pildījusi pēc labākās sirdsapziņas. Darba gaitās ir profesionāli pilnveidojusies, bijusi atvērta pārmaiņām, jaunām zināšanām un dažādiem izaicinājumiem. Kolēģes pateicas par kopā nostrādāto laiku, kurā daudz kas piedzīvots un izdzīvots.

Par ilggadēju un godprātīgu darbu zemesgrāmatu jomā tiesnese apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu un Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un tiesu reformas īstenošanā.