Paldies Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājam Jānim Grīnbergam par ieguldījumu tiesas vadīšanā un attīstībā!

2023. gada 22. oktobrī pilnvaru termiņš tiesas priekšsēdētāja amatā noslēdzas Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājam Jānim Grīnbergam, kurš šo amatu pildīja 10 gadus, bet par tiesnesi strādā 24 gadus. 

1999. gada jūnijā Latvijas Republikas Saeima viņu iecēla un 2002. gadā apstiprināja par Valmieras rajona tiesas tiesnesi.

Beidzot vidusskolu, Jāņa Grīnberga mērķis nebija kļūt par tiesnesi. Pabeidzot matemātikas novirziena klasi, iestājās Latvijas Policijas akadēmijā un kļuva par izmeklētāju. Sāka strādāt Valmierā par prokuroru un tur nostrādāja trīs gadus. Pēc tam viņš kļuva par tiesnesi. Sākotnēji bijusi neziņa, pieredzes trūkums un bailes no daudzām lietām. Pirmajā reizē, skatot krimināllietu, pat kājas trīcējušas, bet laika gaitā iemīlējis šo profesiju un darāmo darbu.

2013. gada septembrī J. Grīnbergu iecēla par Valmieras rajona tiesas priekšsēdētāju, bet no 2018. gada oktobra viņš ir Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs.

Intervijā portālam “Profesiju pasaule” J. Grīnbergs atklājis, ka strādājot par tiesas priekšsēdētāju, ar kolēģiem vispirms cenšas katru situāciju izrunāt, tostarp pajokot, lai tādējādi mazinātu stresu. “Gan tiesnešiem, gan darbiniekiem nākas saskarties ar daudzām negācijām no ārpuses, jo tiesa cilvēkiem neasociējas ar kaut ko ļoti pozitīvu, vienmēr kāds būs neapmierināts ar spriedumu. Es nedrīkstu šīs negācijas pavairot, man jāsargā gan darbinieki, gan tiesneši. Protams, arī mēs kļūdāmies, arī mums gadās paviršības, bet lielākoties tās ir cilvēciskas kļūdas nevis ļaunprātība”, stāsta J. Grīnbergs.

Tiesas priekšsēdētāja kolēģi atzinīgi vērtē viņa ieguldījumu tiesu apvienošanas procesā un profesionālo darbu tiesas vadīšanā visā darbības pilnvaru laikā.

Inese Kiršteine, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece: “Lielu darbu J. Grīnbergs paveica, izveidojot vienotu tiesu, kurā apvienojās septiņi tiesu nami, iekļaujot tajā arī zemesgrāmatu nodaļas un fiziski pārceļot uz tiesas ēkām plašos arhīvus, kurus pats personīgi palīdzēja pārvest. Vidzemes rajona tiesa bija vienīgā, kurā pilnībā tika īstenota zemesgrāmatu tiesnešu integrēšana, nododot izskatīšanai civilprocesuālā kārtībā saņemtos prasības pieteikumus. J. Grīnbergs arī pats iesaistījās zemesgrāmatu lietu izlemšanā, lai labāk izprastu šo lietu specifiku. Īpaši vēlos akcentēt J. Grīnberga nosvērtību un ieinteresētību jebkuras problēmas risināšanā. Ar viņu personiski var sazināties ikviens darbinieks, ja radusies kāda konfliktsituācija. Viņš vienmēr centies objektīvi izvērtēt visus apstākļus un aizstāvēt savā tiesā strādājošos.” 

Līga Ašitoka, Vidzemes rajona tiesas tiesnese: “Jāņa nosvērtība, pieredze, dzīves gudrība, lieliskais humors, atvērtība un vienkāršība man, kā jaunajai tiesnesei, bija nenovērtējams atbalsts, uzsākot tiesneša darba gaitas Vidzemes rajona tiesā. Viņa interese, spēja iedvesmot, motivēt un noticēt savām spējām – tas ir piemērs ikkatram no mums.  Liels paldies, ka biji lielisks priekšsēdētājs!”

Ingrīda Liepa, Vidzemes rajona tiesas tiesnese: “Tiesas priekšsēdētājam prasmes vadīt kolektīvu vai nu ir, vai nav. Varu apgalvot, ka mūsu priekšsēdētājam Jānim Grīnbergam tādas IR. Jānis ir stingrs un prasīgs, prot komunicēt, uzklausīt un ieklausīties. Jānim ir drosme pieņemt, iespējams, kādam arī nepatīkamus lēmumus, tomēr tie ir pārdomāti un izsvērti, viņam netrūkst humora izjūtas un smaida. Paldies par paveikto darbu!”

Par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā J. Grīnbergs apbalvots ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi, Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu, kā arī Pateicības rakstu par sadarbību un atbalstu Tieslietu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā.

Tiesu administrācija pateicas Jānim Grīnbergam par Vidzemes rajona tiesas vadīšanu 10 gadus un ieguldījumu tiesu sistēmas un tieslietu jomas attīstībā! 

Jānis Grīnbergs turpinās pildīt tiesneša amata pienākumus Vidzemes rajona tiesā.