Paplašinājušās elektronisko izsoļu vietnes iespējas

Paplašinot elektronisko izsoļu vietnes iespējas un vairojot tās popularitāti, kā arī, lai palielinātu no izsolēm gūtos ienākumus,  izsoļu vietnē tiek piedāvāti papildu pakalpojumi.

Lai padarītu izsoļu vietni tās lietotājiem vēl ērtāku un tās darbību efektīvāku, nodrošināta izsoļu vietnē reģistrēto izsoļu sludinājumu monitoringa pakalpojuma abonēšana, kā arī nodrošināta informācijas sniegšana kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem no Izpildu lietu reģistra par fizisko un juridisko personu izpildu lietām.

Izsoļu monitorings nodrošina informācijas saņemšanu izsoļu vietnes lietotāja kontā vai e-pastā par izsoļu vietnē publicētajām izsolēm. Šis pakalpojums ļauj definēt lietotājam sev vēlamos atlases kritērijus un, ja vietnē publicēta jauna izsole, kas atbilst šiem definētajiem kritērijiem, lietotājam par to nosūtīs sistēmas ziņojumu - notifikāciju. Tādējādi personas, kas abonēs pakalpojumu, varēs būt drošas, ka nepalaidīs garām sev interesējošu izsoli.

Bez tam, ņemot vērā to, ka šobrīd kreditēšanas pakalpojuma sniedzēji un kredītinformācijas biroji nesaņem informāciju par parāda piedziņas lietām, kas nonākušas pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem, izsoļu vietne sniegs informāciju no Izpildu lietu reģistra par fizisko un juridisko personu izpildu lietām kredītspējas vērtēšanai.

Pakalpojums nodrošinās kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem un kredītinformācijas birojiem iespēju elektronisko izsoļu vietnē  tiešsaistes režīmā pieprasīt un saņemt informāciju par personas izpildu lietu reģistrā reģistrētajām izpildu lietām (parādnieku, parāda apjomu, izpildu lietas reģistrācijas datumu, izpildu lietas tālāko virzību, izpildu lietu skaitu un zvērinātu tiesu izpildītāju), kurās šī persona reģistrēta kā parādnieks, lai ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta 4.1 un 4.2 daļā noteikto, izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu.

Tāpat attiecībā uz izsoļu organizēšanu, elektronisko izsoļu vietnē grozīti tiesību akti, kas paredz paplašināt izsoļu organizētāju loku un jau ar 2019. gadu gaidāmas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un citu subjektu rīkotās izsoles.

Šogad izsoļu vietne apmeklēta vairāk nekā 9 274 127 reižu. Tas liecina, ka vietne šo trīs gadu laikā ir guvusi lielu popularitāti un atpazīstamību, un personas to regulāri apmeklē, lai iepazītos ar jaunākajām izsoļu publikācijām.

Elektronisko izsoļu vietne ir Izpildu lietu reģistra modulis, kas ir valsts informācijas sistēma, savukārt Tiesu administrācija ir tās pārzinis un turētājs. Elektronisko izsoļu vietne darbojas kopš 2015.gada 1.jūlija un veiksmīgi nodrošina izsoles sludinājumu izvietošanu, izsoles dalībnieku reģistrāciju, informācijas uzkrāšanu par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, reģistrēto izsoles dalībnieku autorizāciju dalībai izsludinātajā izsolē, kā arī tehnoloģisko rīku kopu solījumu izdarīšanai un reģistrēšanai.

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm